هک‌های دیدگاه Yoast

با استفاده از برخی از هک‌های ساده که تیم Yoast استفاده می کند، مدیریت دیدگاه‌ها…


Team Yoast 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Ultimate WP Mail

Send emails to users quick and easily. Send WooCommerce emails to purchasers, abandoned carts. Advanced…


Etoile Web Design 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Export emails

Adds an export emails page that allows you to export the email list of your…


Joe's Web Tools 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.41 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Emails Catch All

This is a plugin that allows you to set a catch all emails address that…


Iulia Cazan 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Supplier Order Email

Sends an automatic order emails to the suppliers to send the corresponding products to the…


MCI Desarrollo 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Plezi

Free marketing tool to help small businesses on their journey to digital success : tracking,…


Plezi 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Email Reminders

Sending friendly email reminders or follow-up emails based on custom rules.


wpdevelop, oplugins 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش