مدیریت فایل

افزونه مدیریت فایل امکان ویرایش، حذف، بارگذاری، دانلود، کپی کردن و چسباندن پرونده‌ها و پوشه‌ها…


mndpsingh287 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

File Manager

Upload, delete, copy, move, rename, edit, compress, extract files. You don't need to worry about…


Aftabul Islam 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Media from FTP

ثبت افزودن کتابخانه‌ی رسانه از فایل که از طریق FTP بارگذاری شده است.


Katsushi Kawamori 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.4 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Media Sync

Simple plugin to scan "uploads" directory and bring those files into Media Library.


Erol Živina 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WP Easy Uploader

Easily upload any type of content without the need for FTP. You can even upload…


Chris Jean 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.8.2 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

CYAN Backup

Backup your entire WordPress site and its database into a zip file on a schedule.…


Greg Ross 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

آپلود با FTP

شما می توانید فایل های خود را در هاست دانلود آپلود کنید


Richer Yang 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Auto FTP

Makes plugins and themes installs and updates faster, no longer needs ftp details confirmation.


Turcu Ciprian 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.8.4 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

FTP Access

With this plugin, No longer needs FTP credentials for each update or install !


Danial Hatami 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.6.1 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Easy FTP Upload

Allow end users to upload files via FTP – accommodates larger files. Ideal for printing…


Jenny Chalek 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

XM-Backup

Does a backup of your WordPress database and, or your files in wp-content/uploads and saves…


Xavier Media 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.3.2 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Library Viewer

This is a File & Folder Viewer of FTP folder: yoursite.com/library . So using the…


Pexle Chris 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.1 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Download from files

This is a very simple plugin. You select folders and then upload documents (even via…


Dovi42 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Theme Importer

Import theme zips from WordPress.org and other websites into your themes folder.


Stev 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.29 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

FTP to Zip

FTP to Zip takes browser based FTP backup of WordPress plus other folders. Proper error…


Abhishek_Ghosh 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.20 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Gallery from files

This gallery plugin is different from the usual. For storing images and their traits, it…


Dovi42 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Custom Upload Folders

Organize your uploaded files in custom folders. Available options: by Year-Month-Day, File Type, Post ID…


Rodolfo Buaiz 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش