تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Absolute 2fa For Woocommerce

A Two Factor Authentication addon that will add 2fa settings page under WooCommerce's My Account…


AbsolutePlugins کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش