بادی‌پرس

بادی‌پرس helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Groups

Groups is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

BP Local Avatars

A BuddyPress plugin that creates Gravatar avatars for any user or group without one, and…


PhiloPress 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Role Includer

Simple settings page to allocate multiple roles to a user.


Justin Fletcher 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

BuddyPress Groupblog

BuddyPress Groupblog extends the group functionality by enabling the group to have a single blog…


Rodney Blevins, Marius Ooms, Boone Gorges 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Gestione Circolari Groups

Gestione delle circolari scolastiche con la possibilità di richiedere la firma e l'adesione alle circolari…


Scimone Ignazio 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش