ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

Crowdsignal Forms

The Crowdsignal Forms plugin allows you to create and manage polls right from within the…


Automattic 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

GenerateBlocks

A small collection of lightweight WordPress blocks that can accomplish nearly anything.


Tom Usborne 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

VK Blocks

This is a plugin that extends Gutenberg's blocks.


Vektor,Inc. 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش