ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

GenerateBlocks

A small collection of lightweight WordPress blocks that can accomplish nearly anything.


Tom Usborne 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Crowdsignal Forms

The Crowdsignal Forms plugin allows you to create and manage polls right from within the…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

VK Blocks

This is a plugin that extends Gutenberg's blocks.


Vektor,Inc. 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش