ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Crowdsignal Forms

The Crowdsignal Forms plugin allows you to create and manage polls right from within the…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.5 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

GenerateBlocks

A small collection of lightweight WordPress blocks that can accomplish nearly anything.


Tom Usborne 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 3 ساعت پیش

VK Blocks

This is a plugin that extends Gutenberg's blocks.


Vektor,Inc. 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش