ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.10 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

JS Job Manager

JS Job Manager is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


JoomSky 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

WP Job Portal

WP Job Portal is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


WP Job Portal 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

Job Board by BestWebSoft

Create your personal job board and listing WordPress website. Search jobs, submit CV/resumes, choose candidates.


BestWebSoft 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.4 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


inwavethemes 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.13 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش