ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.15 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

JS Job Manager

JS Job Manager is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


JoomSky 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Job Board by BestWebSoft

Create your personal job board and listing WordPress website. Search jobs, submit CV/resumes, choose candidates.


BestWebSoft 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش