ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WP Job Openings

WP Job Openings plugin is the most simple yet powerful plugin for setting up a…


AWSM Innovations 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

JS Job Manager

JS Job Manager is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


JoomSky 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.4 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Job Board by BestWebSoft

Create your personal job board and listing WordPress website. Search jobs, submit CV/resumes, choose candidates.


BestWebSoft 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

WP Job Portal

WP Job Portal is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


WP Job Portal 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


inwavethemes 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.11 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Tamago-DB Job board

Tamago-DB Job Board integrates directly into the Tamago-DB ATS platform,The standard free version provides candidates…


Tamago-DB 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8 بروزرسانی شده در 5 روز پیش