ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.15 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


SFThemes 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.5 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Te Recluta Trabajos

Muestra fácilmente los trabajos de Te Recluta en cualquier lugar con shortcodes.


Te Recluta کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش