ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.14 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


SFThemes 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WPJM Analytics

Track, report, and export Job Listings and Applications data for WP Job Manager.


Gabriel Maldonado 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش