حذف پانوشت

حذف یا تغییر پانوشت متنی یا html قالب وردپرس بدون تغییر کد


WPChill 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Text Replacer

Replace one or more words, or entire sentence across all posts and pages reliably with…


Uniqbank 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.5 بروزرسانی شده در 12 ماه پیش

Woo Layout Editor

Introduces under WooCommerce menu a visual drag&drop editor functioning as a layout WooCommerce customizer by…


Izac Lesher 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.28 بروزرسانی شده در 7 سال پیش