کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 3+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

نیتروپک

هرچیزی که برای داشتن یک وبسایت با سرعت سریع نیاز دارید. تنظیمات ساده، استفاده آسان،…


NitroPack LLC 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 7 روز پیش

Fast Velocity Minify

Improve your speed score on GTmetrix, Pingdom Tools and Google PageSpeed Insights by adjusting CSS…


Raul Peixoto 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

JCH Optimize

This plugin automatically performs several front end optimizations to your site to increase download speed…


Samuel Marshall 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Helper Lite for PageSpeed

Speed up your site with attributes decoding="async" & loading="lazy" for <img> and <iframe>.


seojacky, mihdan, Каренина, wdup 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

True Lazy Analytics

This plugin enables lazy loading for Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Yandex Metrica (Yandex Metrika)…


seojacky 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش