کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Fast Velocity Minify

Improve your speed score on GTmetrix, Pingdom Tools and Google PageSpeed Insights by adjusting CSS…


Raul Peixoto 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

JCH Optimize

This plugin automatically performs several front end optimizations to your site to boost performance and…


Samuel Marshall 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 6 ساعت پیش

True Lazy Analytics

This plugin enables lazy loading for Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Yandex Metrica (Yandex Metrika)…


seojacky 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش