کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 11 ساعت پیش

افزونه Autoptimize

افزونه Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and…


Frank Goossens (futtta) 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.5 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Aruba HiSpeed Cache

Aruba HiSpeed Cache interfaces directly with an Aruba hosting platform's HiSpeed Cache service and automates…


Aruba.it 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Fast Velocity Minify

Improve your speed score on GTmetrix, Pingdom Tools and Google PageSpeed Insights by adjusting CSS…


Raul Peixoto 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

JCH Optimize

This plugin automatically performs several front end optimizations to your site to boost performance and…


Samuel Marshall 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

True Lazy Analytics

This plugin enables lazy loading for Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Yandex Metrica (Yandex Metrika)…


seojacky 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش