افزونه Autoptimize

افزونه Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and…


Frank Goossens (futtta) 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WebP Express

تصاویر WebP خودکار تولید شده به جای jpeg / png را به مرورگرهایی که از…


Bjørn Rosell 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Page Optimize

Optimize pages for faster load and render in the browser.


Automattic 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google's AJAX Libraries CDN, rather than…


Jason Penney 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.18 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Google Pagespeed Insights

Use Google Pagespeed Insights to increase your sites performance, your search engine ranking, and your…


Matt Keys 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش