افزونه WP Super Cache

موتور سریع کش برای وردپرس که از پرونده های ثابت html تهیه شده است.


Automattic 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

افزونه Autoptimize

افزونه Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and…


Frank Goossens (futtta) 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 800,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WebP Express

Serve autogenerated WebP images instead of jpeg/png to browsers that supports WebP.


Bjørn Rosell 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google's AJAX Libraries CDN, rather than…


Jason Penney 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.16 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Google Pagespeed Insights

Use Google Pagespeed Insights to increase your sites performance, your search engine ranking, and your…


Matt Keys 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Hyper Cache

Hyper Cache is a performant and easy to configure cache system for WordPress.


Stefano Lissa 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش