افزونه Autoptimize

افزونه Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and…


Frank Goossens (futtta) 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.1 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.1 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

Async JavaScript

Async Javascript lets you add 'async' or 'defer' attribute to scripts to exclude to help…


Frank Goossens (futtta) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WebP Express

Serve autogenerated WebP images instead of jpeg/png to browsers that supports WebP.


Bjørn Rosell 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google's AJAX Libraries CDN, rather than…


Jason Penney 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Google Pagespeed Insights

Use Google Pagespeed Insights to increase your sites performance, your search engine ranking, and your…


Matt Keys 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Hyper Cache

Hyper Cache is a performant and easy to configure cache system for WordPress.


Stefano Lissa 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.6 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش