افزونه نظرسنجی WP-Polls

به سایت وردپرسی خود نظرسنجی با قابلیت AJAX اضافه کیند. با استفاده از این افزونه…


Lester 'GaMerZ' Chan 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Democracy Poll

افزونه نظرسنجی وردپرس.کاربران می توانند انتخاب کنند چندین پاسخ یا افزودن نظر خود. با افزونه‌های…


Kama 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.9 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Polls CP

Create classic polls and advanced polls with dependant questions.


CodePeople 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Modern Polls

Modern Polls is easy to use! You can customise the default Poll-Theme to your needs…


Felix Tz 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.11 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

WP doodlez

Everyone knows doodle It's a cute plattform to poll, to find the best meeting date…


Robert Kolatzek 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

CBX Poll

CBX Poll – Complete Poll and Vote plugin for WordPress


codeboxr 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

ACF Onyx Poll

Create polls widgets, blocks and modals based on regular Wordpress and acf (advanced custom fields)…


André Mácola Machado 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

myCred for TotalPoll

TotalPoll is a WordPress plugin that let you create and integrate polls easily, TotalPoll is…


myCRED 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش