محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.0 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

آزمون‌ساز

افزونه آزمون‌ساز به شما اجازه می‌دهد تا بی نهایت آزمون، امتحان و تست را ایجاد…


Quiz Maker team 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Watu Quiz

Creates exams, surveys, and quizzes with unlimited number of questions and answers. Assigns grade after…


Kiboko Labs 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Chained Quiz

Create a quiz where the next question depends on the answer to the previous question.…


Kiboko Labs 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

SurveyJS

SurveyJS for WordPress – Survey, Quiz, Survey Creator and Form Builder plug-in.


Devsoft Baltic OÜ 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.14 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

myCred H5P

myCred-H5P lets you award points to your users on H5P interactive activities. Encourage and increase…


myCRED 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Quizzin

Quizzin lets you add quizzes to your blog. This plugin is designed to be as…


Binny V A 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.8 بروزرسانی شده در 13 سال پیش