محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

آزمون‌ساز

افزونه آزمون‌ساز به شما اجازه می‌دهد تا بی نهایت آزمون، امتحان و تست را ایجاد…


Quiz Maker team 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Watu Quiz

Creates exams, surveys, and quizzes with unlimited number of questions and answers. Assigns grade after…


Kiboko Labs 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Chained Quiz

Create a quiz where the next question depends on the answer to the previous question.…


Kiboko Labs 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

SurveyJS

SurveyJS for WordPress – Survey, Quiz, Survey Creator and Form Builder plug-in.


Devsoft Baltic OÜ 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش