SSL واقعاً ساده

ساده ترین راه برای بهبود امنیت! از گواهی SSL خود استفاده کنید و از بازدیدکنندگان…


Really Simple Plugins 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

SVG ایمن

svg را فعال کنید و از آسیب پذیری های svg و xml در سایت وردپرسی…


10up 800,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Activity Log

The #1 Activity Log plugin helps you monitor & log all changes and activities on…


Activity Log Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش