ووکامرس

همه چیزهایی که برای راه اندازی یک فروشگاه آنلاین در عرض چند روز و درحال…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Spreadshop Plugin

Easily integrate the Spreadshop system into your WordPress blog or business page, instantly adding a…


Robert Schulz (sprd.net AG) 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

WP eCommerce

WP eCommerce is a free, powerful plugin that empowers you to sell anything online, quickly…


WP eCommerce 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.13 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Shop Page WP

Create an affiliate shop page on your website. Simple to setup and add products to…


Leon Magee, Justin McChesney-Wachs 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.4 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

ShopWP

Display and sell Shopify products on WordPress. Embed your Shopify products using shortcodes or blocks…


ShopWP 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش