آمار وردپرس

این افزونه اطلاعات کاملی را در مورد بازدیدکنندگان وب سایت شما در اختیار شما قرار…


VeronaLabs 600,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Statify

Visitor statistics for WordPress with focus on data protection, transparency and clarity. Perfect as a…


pluginkollektiv 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

SlimStat Analytics

Track returning customers and registered users, monitor Javascript events, detect intrusions, analyze email campaigns. Thousands…


Jason Crouse, VeronaLabs 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Analyticator

Easily view your Google Analytics and real-time statistics inside WordPress! Makes it super simple to…


SumoMe 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Clicky by Yoast

Integrates the Clicky web analytics service into your blog and adds features for comment tracking…


Team Yoast 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Search Meter

Search Meter tracks what your readers are searching for on your blog. View full details…


Bennett McElwee 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Clicky Analytics

This plugin will display Clicky Web Analytics data and statistics inside your WordPress Administration Dashboard.


Alin Marcu 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Entry Views

A WordPress plugin for tracking post/page view statistics.


Justin Tadlock 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.40 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

NewStatPress

NewStatPress (Statpress plugin fork) is a real-time plugin to manage the visits' statistics about your…


Stefano Tognon and cHab (from Daniele Lippi works) 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش