ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WPT Custom Mo File

WPT Custom Mo File is a powerful translation plugin that helps you use your own…


WP-Translations Team 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Bravo Translate

The simplest solution for translate foreign texts or replace phrases you don't like. Works with…


guelben 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.5 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

Free Translator Plugin

Translate WordPress with ConveyThis Language Translator Lite. Increase multilingual traffic and boost your Google search…


ConveyThis Translate Team 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Translation connectors

Smartcat Translation Manager offers the easiest way to translate your WordPress pages and posts into…


Smartcat 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.12 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

WPC Simple Translate

Translate texts in content, slider, form, gallery, page builders widgets… in different languages. [:en]Hello[:fr]Bonjour[:]


Planet Studio کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Tranzly: Automatic Translation

Translate your WordPress Website content automatically including WooCommerce and Yoast using Tranzly, A revolutionary AI…


tranzly کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش