افزونه WP Super Cache

موتور سریع کش برای وردپرس که از پرونده های ثابت html تهیه شده است.


Automattic 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

DB Cache Reloaded Fix

The fastest cache engine for WordPress, that produces cache of database queries with easy configuration.…


Ivan Kristianto 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP-Cache.com

The easiest, fastest, most light-weight WordPress Cache plugin available.


Kenth Hagström 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.31 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

DB Cache Reloaded

The fastest cache engine for WordPress, that produces cache of database queries with easy configuration…


Daniel Frużyński 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.0.9 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Really Static

Generates static HTML-files from your Blog. That makes your Blog incredible fast! Better than any…


Erik Sefkow 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.31 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

WP Nav Menu Cache

Create cache for dynamically generated navigation menu HTML and serve from a static file. It…


oneTarek 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.15 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

WPMK Cache

The easiest, fastest, most light-weight WordPress Cache plugin available.


Mubeen Khan کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.6 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش