رفتن به نوار ابزار

WordPress.org

فارسی

پوسته یا به‌روزرسانی پوسته خود را به پوشه ارسال نمایید

پوسته شما جهت بررسی ارسال شد تا در پوشه رسمی پوسته WordPress.org انتشار یابد.

قبل از به‌روز‌رسانی یک پوسته الزامات را بخوانید

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Theme Review Teams handbook page.

قبل از اینکه بتوانید یک پوسته جدید بارگذاری کنید، لطفا وارد شوید.

چگونه به‌روزرسانی پوسته را بارگذاری نماییم

اگر به‌روزرسانی از پوسته را بارگذاری می‌کنید، به سادگی نگارش داخل style.css را افزایش دهید و پروندهٔ theme-name.zip را دوباره بارگذاری نمایید، دقیقاً شبیه هنگامی که یک پوستهٔ تازه را بارگذاری می‌نمایید.