زمینه های سفارشی پیشرفته (ACF)

توضیحات

Advanced Custom Fields (ACF) سایت های وردپرس را به یک سیستم مدیریت محتوای کامل تبدیل می کند و همه ابزارها را در اختیار شما قرار می دهد تا با داده های خود کارهای بیشتری انجام دهید.

از افزونه ACF برای کنترل کامل صفحه های ویرایش وردپرس، داده های فیلد سفارشی و موارد دیگر استفاده کنید.

در صورت تقاضا، فیلدها را اضافه کنید.
سازنده فیلد ACF به شما این امکان را می دهد که به سرعت و به راحتی فیلدها را تنها با کلیک چند دکمه به صفحه های ویرایش وردپرس اضافه کنید! چه چیزی ساده مانند افزودن یک فیلد «نویسنده» به یک پست نقد کتاب، یا چیز پیچیده‌تر مانند نیازهای داده ساختاریافته یک سایت تجارت الکترونیک یا بازار، ACF افزودن فیلدها به مدل محتوای شما را آسان می‌کند.

آنها را در هر جایی اضافه کنید.
فیلدها را می توان در سراسر وردپرس از جمله پست ها، صفحات، کاربران، اصطلاحات طبقه بندی، رسانه ها، نظرات و حتی صفحات گزینه های سفارشی اضافه کرد! آوردن ساختار به تجربه ایجاد محتوای وردپرس نمی تواند ساده تر باشد.

آنها را همه جا نشان دهید.
مقادیر فیلد سفارشی خود را در هر فایل قالب تم با توابع بی دردسر و سازگار با برنامه نویس ما بارگیری و نمایش دهید! چه نیاز به نمایش یک مقدار واحد داشته باشید یا محتوا را بر اساس یک جستجوی پیچیده‌تر تولید کنید، عملکردهای خارج از جعبه ACF، الگوسازی را برای توسعه‌دهندگان با تمام سطوح تجربه به رویایی تبدیل می‌کند.

آنها را در هر جایی اضافه کنید.
فیلدها را می توان در سراسر وردپرس از جمله پست ها، صفحات، کاربران، اصطلاحات طبقه بندی، رسانه ها، نظرات و حتی صفحات گزینه های سفارشی اضافه کرد! آوردن ساختار به تجربه ایجاد محتوای وردپرس نمی تواند ساده تر باشد.

به سادگی زیبا و عمداً قابل دسترسی است.
برای سازندگان محتوا و کسانی که وظیفه وارد کردن داده‌ها را بر عهده دارند، تجربه کاربری میدانی به همان اندازه که می‌خواهند بصری است و در عین حال با تجربه بومی وردپرس مطابقت دارد. استانداردهای دسترسی به طور منظم بررسی و اعمال می‌شوند و اطمینان حاصل می‌کنند که ACF می‌تواند تا حد امکان به هر کسی نزدیک شود.

اسناد و راهنمای برنامه‌نویس.
بیش از 10 سال مشارکت اجتماعی پر جنب و جوش در کنار تعهد مداوم به مستندات واضح به این معنی است که شما می توانید راهنمایی لازم را برای ساختن آنچه می خواهید پیدا کنید.

امکانات

 • نمونه & Intuitive
 • توابع قدرتمند
 • بیشتر از 30 نوع زمینه
 • مستندات گسترده
 • میلیون ها کاربر

پیوندها

پیشرفته

افزونه فیلد های سفارشی پیشرفته نیز در یک نسخه حرفه ای موجود است که شامل زمینه های بیشتر، عملکرد بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر است!

 • The Repeater Field allows you to create a set of sub fields which can be repeated again, and again, and again.
 • ACF Blocks, a powerful PHP-based framework for developing custom block types for the WordPress Block Editor (aka Gutenberg).
 • Define, create, and manage content with the Flexible Content Field, which provides for multiple layout and sub field options.
 • استفاده کنید صفحه گزینه ها قابلیت افزودن صفحات مدیریت سفارشی برای ویرایش فیلدهای ACF.
 • ساخت گالری تصاویر کاملاً قابل تنظیم با فیلد گالری.
 • با استفاده مجدد از فیلدها و گروه‌های فیلد موجود در صورت درخواست، گردش کار کارآمدتری را برای مدیریت تنظیمات میدان باز کنید کلون فیلد.

به ACF پرو ارتقا دهید

عکس‌های صفحه

 • نمونه & Intuitive

 • ساخته شده برای توسعه دهندگان

 • درباره همه زمینه ها

 • ثبت انواع پست سفارشی

 • ثبت طبقه بندی ها

نصب

From your WordPress dashboard

 1. Visit Plugins > Add New
 2. Search for “Advanced Custom Fields” or “ACF”
 3. Install and Activate Advanced Custom Fields from your Plugins page
 4. روی آیتم منوی جدید “ACF” کلیک کنید و اولین گروه فیلد سفارشی خود را ایجاد کنید یا یک نوع پست سفارشی یا طبقه بندی ثبت کنید.
 5. خواندن اسناد به شروع کنید

سوالات متداول

چه نوع پشتیبانی ارائه می دهید؟

Support Forums. Our ACF Community Forums provide a great resource for searching and finding previously answered and asked support questions. You may create a new thread on these forums, however, it is not guaranteed that you will receive an answer from our support team. This is more of an area for ACF developers to talk to one another, post ideas, plugins and provide basic help. View the Support Forum

بررسی‌ها

16 سپتامبر 2023
I use the ACF Pro plugin.I have been trying to insert dynamic short code with any ACF input field for a day. Whatever I did either nothing appeared or just bulk html code.But it is completely hopeless. I really just want to create an entry-dependent dynamic gallery, so that I can create image gallery portfolios with the Projects on the Divi site. I tried to insert a gallery. But it was impossible.I tried using WYSIWYG Editor to create a formatted text box but that was also hopeless. Bulk html code appeared on the page instead of formatted text. I could only add simple basic fields to the project. A day was wasted on this. I wasted my time perfectly.I couldn't find a single solution to create a proper Portfolio page to prepare with Theme Builder.
15 جولای 2023
Hey, folks! I just had to share my amazing experience with Advanced Custom Fields (ACF) plugin. Let me tell you, it's a game-changer for WordPress customization! ACF gives you the power to be the boss of your WordPress edit screens and custom field data. It's like having a supercharged toolkit for handling your precious data. Trust me, you'll feel like a wizard! Adding fields with ACF is a piece of cake. Their field builder is so user-friendly that you can add fields to your WP edit screens with just a few clicks. Need an "author" field for your book review post? Easy-peasy. Want to handle structured data for your online store? ACF has your back, my friend! And here's the best part – you can add these fields anywhere! I'm talking about posts, pages, users, media, comments, you name it. ACF brings structure and order to your WordPress content creation adventure. No more chaos, just pure awesomeness. But wait, there's more! You can show off your custom field values wherever you want. ACF's developer-friendly functions make it a breeze to load and display your data in theme template files. Need a single value or complex content generation? ACF's got your back, making templating a dream for developers of all levels. No more headaches, just smooth sailing. ACF doesn't stop at custom fields; it goes the extra mile. Creating custom post types and taxonomies has never been easier. No coding or extra plugins required! You can register post types and taxonomies directly within the ACF UI, speeding up your content modeling workflow. It's like magic! And let's not forget about the beautiful and user-friendly field experience. Whether you're a content creator or a data entry maestro, ACF understands you. It seamlessly integrates into the native WordPress experience, making everything a walk in the park. Accessibility? ACF's got that covered too! Oh, and did I mention the top-notch documentation and developer guides? ACF has a thriving community and crystal-clear documentation, ensuring that you'll find all the guidance you need to build your wildest WordPress dreams. So, folks, if you want to take your WordPress site to a whole new level, ACF is the secret ingredient you've been missing. Trust me, it's a game-changer. Give it a go and thank me later! Cheers!
9 جولای 2023
This plugin was used by a previous developer to build a client's site. They paid a large amount of money to have a website developed but now have to pay someone again to re do the whole site. The issue is that the plugin cannot be updated without a Pro Key. This means that if your site was built with this plugin, then as soon as you stop paying for a key or you change developers, your whole site will be left with a huge security issue as your out of date plugin will render your whole site vulnerable. There are much better ways of achieving the same things you need to do. Beware and stay away from this plugin.
29 ژوئن 2023
Amazing plugin, helps a lot to develop websites, especially the PRO version. Never had problems after updates (Free & Pro), and many updates bring nice improvements. And very important from my point of view: well documented! Thanx 🙂
خواندن تمامی 1,191 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“زمینه های سفارشی پیشرفته (ACF)” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“زمینه های سفارشی پیشرفته (ACF)” به 30 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “زمینه های سفارشی پیشرفته (ACF)” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

6.2.1

Release Date 7th September 2023

 • New – Options Pages created in the admin UI can now be assigned as child pages for any top-level menu item
 • New – Added a “Title Placeholder” setting to ACF Post Types which filters the “Add title” text when editing posts
 • Enhancement – ACF PRO will now warn when it can’t update due to PHP version incompatibilities
 • Enhancement – ACF PRO will now work correctly with WordPress automatic updates
 • Enhancement – The internal ACF Blocks template attribute parser function parseNodeAttr can now be shortcut with the new acf_blocks_parse_node_attr filter.
 • Enhancement – Removed legacy code for supporting WordPress versions under 5.8
 • Fix – The “Menu Position” setting is no longer hidden for child options pages
 • Fix – The tabs for the “Advanced” settings in Post Types and Taxonomies are now rendered inside a wrapper div
 • Fix – Options pages will no longer display as a child page in the list view when set to a top level page after previously being a child
 • Fix – Conflict with Elementor CSS breaking the ACF PRO banner
 • Fix – Errors generated during the block editor’s savePost function will no longer be caught and ignored by ACF

6.2.0

Release Date 9th August 2023

 • View Release Post
 • New – ACF now requires WordPress version 5.8 or newer, and PHP 7.0 or newer. View the release post for more information
 • New – Bidirectional Relationships now supported for Relationship, Post Object, User and Taxonomy fields. View the release post for more information
 • New – Options Pages can now be registered and managed by the admin UI in ACF PRO
 • New – Link to the product feedback board added to the plugin footer
 • Enhancement – ACF JSON now supports multiple save locations (props Freddy Leitner)
 • Enhancement – ACF Post Types and Taxonomies can now be duplicated
 • Enhancement – The filename for JSON files can now be customized with the acf/json/save_file_name filter
 • Fix – REST updates of fields with choices containing integer or mixed keys now behave correctly
 • Fix – Using the block_type_metadata_settings PHP filter to add usesContext values no longer breaks ACF blocks
 • Fix – Notice to import post types/taxonomies from CPTUI no longer flashes on page load
 • Fix – Various buttons for fields in blocks now display correctly
 • Fix – The settings for the DateTime field are no longer cut off when nested in several fields in the field group editor
 • Fix – The newline added to the end of JSON files will now use PHP_EOL to detect the correct newline character with a filter acf/json/eof_newline to alter it.
 • i18n – Updated French and Portuguese translations (Thanks to pedro-mendonca and maximebj)

6.1.8

Release Date 3rd August 2023

 • Security Fix – This release resolves a stored XSS vulnerability in admin screens with ACF post type and taxonomy labels (Thanks to Satoo Nakano and Ryotaro Imamura)

6.1.7

Release Date 27th June 2023

 • New – Added new capability settings for ACF taxonomies
 • Enhancement – Added a new acf/field_group/auto_add_first_field filter which can be used to prevent new field groups from automatically adding a field
 • Enhancement – Field setting labels now have standard capitalization in the field group editor
 • Enhancement – Clone field now has a tutorial link
 • Enhancement – “Exclude From Search” CPT setting now has an improved description
 • Enhancement – The acf_get_posts() function now has acf/acf_get_posts/args and acf/acf_get_posts/results filters
 • Enhancement – Added a new acf/options_page/save action hook that gets fired during save of ACF Options Pages
 • Fix – Taxonomies are now initialized before post types, preventing some permalink issues
 • Fix – Increased the taxonomy slug maximum length to 32 characters
 • Fix – Extra tabs are no longer added to PHP exports with field settings containing multiple lines
 • Fix – ACF admin assets now load when editing profile and users for a multisite network
 • Fix – Blocks with recursive render_callback functions will no longer crash the editor
 • Fix – JSON files now end in a new line for better compatibility with code editors
 • i18n – layout(s) strings in Flexible Content fields are now translatable
 • i18n – Updated Polish translations

6.1.6

Release Date 4th May 2023

 • Security Fix – This release resolves an XSS vulnerability in ACF’s admin pages (Thanks to Rafie Muhammad for the responsible disclosure)
 • Fix – Duplicating fields in a new field group with field setting tabs disabled now behaves correctly

6.1.5

Release Date 2nd May 2023

 • Enhancement – Creating a new field group from the post-save actions for a post type or taxonomy will automatically populate the field group title
 • Enhancement – Empty values in list tables now display as a dash, rather than blank
 • Enhancement – The Generate PHP export tool for field groups now displays the code wrapped in the acf/include_fields action hook to match the recommended way of using acf_add_local_field_group, and the code is formatted correctly
 • Enhancement – Post count and Term count values in list tables now link through to the matching posts or terms
 • Enhancement – Added post-save actions to post type and taxonomies to create another
 • Enhancement – Selecting existing taxonomies when registering a Custom Post Type is now available in the Basic settings section rather than Advanced
 • Fix – Exclude From Search setting for custom post types now behaves correctly
 • Fix – Duplicating fields with sub fields no longer results in JS errors
 • Fix – Select2 field settings now render correctly when duplicating fields
 • Fix – Checkbox fields allowing custom values which use integer keys can now be updated over the REST API
 • Fix – Using the No Permalink rewrite setting for post type will no longer generate PHP warnings
 • Fix – The minimum rows not met validation message for the Repeater field type now correctly states the minimum rows are not met
 • Fix – The Range field type no longer cuts off three digit values
 • Fix – Created on and Delete Field Group now correctly only appear on the Group Settings tab of a field group
 • Fix – Padding for field settings tabs is now correct
 • i18n – Updated all PRO translation files, removing legacy free strings which are now handled through translate.wordpress.org
 • i18n – Updated PRO translations with the latest contributions from GitHub (Thanks to @MilenDalchev, @Xilonz and @wiliamjk)

6.1.4

Release Date 12th April 2023

 • Fix – ACF now detects when another plugin or theme is loading an incompatible version of Select2, and will fallback to a basic select field for the field type selection
 • Fix – Post Object, Page Link and Relationship field types now use a default post_status filter of any, matching the behavior prior to ACF 6.1. This can be edited per field in the field group admin or via the acf/fields/$field_type/query filters
 • Fix – Post Type and Taxonomy key generation now uses dashes rather than underscores
 • Fix – The “add first” text no longer appears when no search results are found for ACF field groups, post types or taxonomies

6.1.3

Release Date 5th April 2023

 • Fix – ‘Create Terms’ button for taxonomy fields now displays correctly
 • Fix – ACF JSON field group files which have unsupported keys (not beginning with group_) will now load as field groups
 • Fix – Renaming capabilities for post types will now set map_meta_cap to true solving an issue with assigning permissions to roles for that post type

6.1.2

Release Date 4th April 2023

 • View Release Post
 • Fix – Calls to acf_add_options_page after acf_add_local_field_group before acf/init will now behave correctly
 • i18n – All new ACF 6.1 strings are now correctly English (United States) by default

6.1.1

Release Date 3rd April 2023

 • Fix – Calls to acf_add_local_field_group before acf/init now behave correctly

6.1.0

Release Date 3rd April 2023

 • View Release Post
 • New – Register Custom Post Types and Taxonomies using ACF. View the release post for full information
 • New – A new field type selection browser providing details on each type of field. View the release post for full information
 • New – PHP 8.1 and 8.2 support
 • Security Fix – ACF’s data serialization system will now prevent classes being unserialized. This prevents a potential security issue should an attacker know a vulnerable class is available, and can write malicious data to the database.
 • Enhancement – Post Object, Page Link and Relationship fields now support filtering by post status
 • Enhancement – Checkbox fields which allow custom entries can now be filtered to set custom text for the “Add New Choice” button using the custom_choice_button_text property
 • Fix – ACF Block field edit view buttons now work correctly inside reusable blocks
 • Fix – An empty callback function in now passed to scripts to prevent JS warnings when using Google Map fields
 • Fix – Checkbox field values now support keys indexed as 0
 • Fix – Automatic deactivation of the free or PRO plugin when activating the other now displays the correct message in the admin notice
 • Fix – Empty Flexible Content fields will no longer cause an error when used in the block editor on save
 • Fix – Admin notices now behave correctly and are closable in RTL languages

6.0.7

Release Date 18th January 2023

 • Improvement – Removed unnecessary “Layout” prefix for Flexible Content field layouts
 • Fix – Dragging and dropping fields containing settings rendered as radio button groups no longer removes the selected value
 • Fix – Using the WordPress default_page_template_title filter with two parameters no longer causes a fatal error
 • Fix – Select2 inputs in the content editor are no longer receiving styles from the ACF 6 admin UI
 • Fix – acf_add_local_field_group() now works with field group titles containing non-ASCII characters
 • Fix – Flexible Content field no longer has a missing icon for the “Duplicate” button
 • Fix – Clicking the “Add Field” button in a Flexible Content layout no longer adds an invalid field if there are other Flexible Content fields in the layout
 • Fix – Edit buttons for ACF blocks now behave correctly inside reusable blocks
 • Fix – Field settings rendered as a select2 field now correctly reinitialize when changing between field types

6.0.6

Release Date 13th December 2022

 • View Release Post
 • New – Flexible Content field now has a new admin user experience when editing layouts
 • New – Tabs for field settings in the field group editor can now be disabled via a new “Field Settings Tabs” screen option or with the new acf/field_group/disable_field_settings_tabs filter
 • Improvement – General field settings tab now selected by default when a field is opened
 • Fix – Sub fields are no longer initialized by their parent, resolving performance issues when field groups contain many nested sub fields
 • Fix – Frontend forms now disable the submit button after click to prevent multiple submissions
 • Fix – Unknown field types no longer display broken HTML in the field group editor
 • Fix – Returning an empty string via the acf/blocks/no_fields_assigned_message filter will no longer result in blocks without fields assigned having an extra wrapping div
 • Fix – Sites with WPML enabled no longer experience failed ACF updates due to license errors
 • Fix – Buttons featuring icons no longer have display issues when using RTL languages

6.0.5

Release Date 18th November 2022

 • Fix – Uploading multiple files nested in a subfield no longer causes a fatal error when using basic uploader (props @JoKolov)

6.0.4

Release Date 8th November 2022

 • Improvement – JavaScript initialization performance while editing large field groups has been improved, especially in Safari
 • Improvement – Tooltips for field settings are now shown as inline instructions
 • Improvement – Saving a field group is now disabled until a field group title has been entered
 • Improvement – Additional sanitization across various internal parts of the plugin
 • Fix – Dragging and dropping a field in no longer opens the field settings in Firefox
 • Fix – Copying the field name or key to the clipboard now works as expected for new or reordered fields, and subfields
 • Fix – Saving a field group will now temporarily disable the “Save Changes” button while saving
 • Fix – Block templates that include html comments as the first DOM element no longer crash the block editor on edit
 • Fix – Block templates that include InnerBlocks on the DOM’s first level no longer trigger JS warnings
 • Fix – Block templates that render other blocks now correctly render their InnerBlocks
 • Fix – Legacy block attribute values are no longer overwritten by blank defaults of new versions
 • Fix – Paginated Repeater fields now work with non-paginated Repeaters as subfields
 • Fix – Repeater pagination is now properly disabled while inside blocks
 • Fix – REST API no longer causes a PHP warning if $_SERVER['REQUEST_METHOD'] is not defined
 • Fix – REST API now supports integer keys for the Select field
 • Fix – REST API now supports passing null to Image and File fields
 • Fix – Invalid ACF meta keys no longer cause a fatal error when retrieved with get_fields()
 • a11y – The Relationship field is now fully accessible for keyboard navigation
 • i18n – Select dropdown arrow is now aligned correctly in RTL languages
 • i18n – Radio buttons are now aligned correctly in RTL languages

6.0.3

Release Date 18th October 2022

 • Security Fix – ACF shortcode security fixes detailed here
 • Improvement – Field names and keys now copy to clipboard on click, and do not open a field
 • Fix – The field type input now has default focus when adding a new field
 • Fix – ACF no longer publishes h1, h2 or h3 CSS classes outside of the ACF admin screens
 • Fix – Conditional field settings now work correctly across different tabs
 • Fix – The field list for sub fields are now full width
 • Fix – ACF admin notices now display with correct margin
 • Fix – Admin CSS improvements when using ACF in an RTL language
 • Fix – Clone fields now have the presentation tab for setting wrapper properties when in group display mode
 • Fix – Appended labels on field settings will now be displayed in the correct place
 • Accessibility – The move field modal is now keyboard and screen reader accessible

6.0.2

Release Date 29th September 2022

 • Improvement – Field group and field rows no longer animate on hover to reveal the action links
 • Fix – Field order is now saved correctly when fields are reordered
 • Fix – WordPress notice styles outside of ACF’s admin screens are no longer affected by the plugin’s CSS

6.0.1

Release Date 28th September 2022

 • Improvement – ACF’s header bar inside our admin pages is no longer sticky
 • Improvement – ACF’s admin pages no longer use a custom font
 • Fix – Duplicating flexible content layouts now works correctly
 • Fix – ACF CSS classes no longer target translated class names for sub pages, resolving issues when using ACF in a language other than English
 • Fix – ACF no longer reactivates when using WPML with different domains per language
 • Fix – i18n – Labels for some field settings no longer break onto multiple lines in languages other than English
 • Fix – Radio field types no longer generate a warning in logs due to invalid parameter counts
 • Fix – True/False field focus states no longer apply outside ACF admin screens
 • Fix – Focus states for many field types no longer show when interacting with a mouse input
 • Fix – ACF 6’s new Tab background colors no longer apply outside ACF admin screens, increasing readability
 • Fix – User fields named “name” no longer have a different label presentation view
 • Fix – Changing field types with subfields no longer removes those fields when switching field type and back
 • Fix – Resolved a potential fatal error if a third party plugin sets the global $post_type something other than a string
 • Fix – Tooltip alignment is no longer incorrect inside subfields
 • Fix – Resolved a potential JS error when third party plugins modify the metabox sort order

6.0.0

Release Date 21st September 2022

 • New – ACF now has a new refreshed UI with improved UX for editing field groups, including a new tabbed settings layout for fields. Third party ACF extension plugin developers can read more about the optional changes they can make to support the new tabs in our release announcement post
 • New – Repeaters now have an optional “Pagination” setting which can be used to control the number of rows displayed at once. More details can be found on our Repeater field documentation
 • New – ACF Blocks now have a versioning system allowing developers to opt in to new features
 • New – ACF Blocks now support version 2, enabling block.json support, reduced wrapper markup and significant other new features. Full details and examples of this can be found in What’s new with ACF Blocks in ACF 6
 • New – ACF Blocks no longer use Block IDs saved in the block comment. See What’s new with ACF Blocks in ACF 6 for more information.
 • Enhancement – Bulk actions for field groups now include “Activate” and “Deactivate” options
 • Fix – ACF will no longer perform a multisite database upgrade check on every admin load once each upgrade has been performed
 • Fix – ACF Blocks preloading now works for blocks saved in edit mode
 • Fix – ACF Blocks edit forms now behave correctly if they are not visible when loaded
 • Fix – ACF Blocks now always fire render_block_preview events when a block preview is displayed or redisplayed
 • Fix – ACF Blocks with no fields now display advisory text and are selectable in the block editor. This message is filterable with the acf/blocks/no_fields_assigned_message filter, providing both the message to be displayed and the block name it’s being displayed against
 • Fix – Accordions inside ACF Blocks now match the current native block styling
 • Fix – ACF Blocks which contain no fields now preload correctly
 • Fix – Changes to an ACF Block’s context now trigger a re-render
 • Fix – A rare warning inside wp_post_revision_field will no longer be possible
 • Fix – The field “move” option now no longer displays for fields when only one field group exists
 • Fix – Language for field group activation state now standardized to “active” and “inactive”
 • Fix – SVGs containing foreignObject tags now correctly render in JSX rendered ACF Blocks
 • Fix – Server errors during ACF updates or version checks are now cached for 5 minutes rather than 24 hours
 • Accessibility – The new ACF UI has significantly improved accessibility for screen readers and alternative input options
 • i18n – All strings inside ACF are now translatable
 • i18n – Accented term names in taxonomy fields are no longer corrupted at output
 • i18n – ACF translations are now synced with contributions from translation.wordpress.org at each release, increasing ACF’s supported languages and updating many other translations. PRO strings should still be submitted as pull requests on GitHub (Additional thanks to maximebj, emreerkan and Timothée Moulin for their contributions which are included here)

5.12.6

Release Date 4th May 2023

 • Security Fix – This release resolves an XSS vulnerability in ACF’s admin pages (Thanks to Rafie Muhammad for the responsible disclosure)

5.12.5

Release Date 3rd April 2023

 • Security Fix – ACF’s data serialization system will now prevent classes being unserialized. This prevents a potential security issue should an attacker know a vulnerable class is available, and can write malicious data to the database. See the 6.1.0 release post for more information

5.12.4

Release Date 18th October 2022

 • Security Fix – ACF shortcode security fixes from the ACF 6.0.3 release. See the 6.0.3 release post for more information

5.12.3

Release Date 14th July 2022

 • Security Fix – Inputs for basic file uploads are now nonced to prevent an issue which could allow arbitrary file uploads to forms with ACF fields (Thanks to James Golovich from Pritect, Inc.)

5.12.2

Release Date 6th April 2022

 • Fix – Cloned fields in custom named options pages now behave correctly
 • Fix – Default values and the acf/load_value filter are now applied if a field value load fails security validation
 • Fix – The ACF field is no longer present in REST responses if the ACF REST API setting is disabled
 • Fix – Duplicating a flexible content layout or repeater row now also replaces the field ID in for attributes

5.12.1

Release Date 23rd March 2022

 • New – REST API now supports the comment route for displaying ACF fields.
 • Fix – ACF now validates access to option page field values when accessing via field keys the same way as field names. View More
 • Fix – REST API now correctly validates fields for POST update requests
 • Fix – Fixed an issue where invalid field types caused an error during REST API requests
 • Fix – Fixed a PHP warning when duplicating an empty field group
 • Fix – Fixed a bug preventing block duplication detection changing an ACF Block’s ID if it was nested deeper than one level inside another block
 • Fix – Fixed a bug where the acf-block-preview wrapper might not appear around a block if it was saved in edit mode
 • i18n – Updated several translations from user contributions (Thanks to Dariusz Zielonka, Mikko Kekki and Alberto!)

5.12

Release Date 23rd February 2022

 • View Release Post
 • New – ACF blocks now support the new Full Site Editor included in WordPress 5.9
 • New – ACF blocks now support the WordPress Query Loop block
 • New – Added block caching system to reduce the number of AJAX calls in the block editor
 • Enhancement – Block preloading can now be disabled by using “acf_update_setting( ‘preload_blocks’, false );” in the “acf/init” action hook
 • Enhancement – ACF and ACF PRO will now detect if each other are active and deactivate the other plugin on plugin activation
 • Fix – Fixed an issue with the media library not working correctly in ACF Blocks in WordPress 5.9.1
 • Fix – Fixed an issue where anchors weren’t working correctly in WordPress 5.9
 • Fix – Fixed an issue where the “unfiltered_html” capability wasn’t being used by ACF blocks
 • Fix – Fixed an issue where it was impossible to update an ACF block inside the widget block editor
 • Fix – Fixed an issue where ACF fields might not appear in REST API calls made via internal WordPress functions
 • Fix – Warnings and PHP 8.1 deprecation notices in REST API
 • Fix – Better support for double byte characters in “acf_get_truncated()” (props @cabradb)
 • i18n – Broken link in the Croatian translation
 • i18n – Automated building of acf.pot for translators in each release

5.11.4

Release Date – 2nd December 2021

 • Fix – Fixed several Select2.js conflicts with other plugins
 • Fix – Fixed an issue where block name sanitization could change valid block names containing double hyphens
 • Fix – Fixed an issue where blocks with integer IDs could fail to load example field data

5.11.3

Release Date – 24th November 2021

 • Fix – Fixed a bug when accessing field values for options pages registered with a custom post_id

5.11.2

Release Date – 24th November 2021

 • Fix – Previously implemented data access changes for get_field() and the_field() are now limited to the ACF shortcode only. Learn more
 • Fix – get_field() and the_field() functions can once again access meta values regardless of being registered with ACF, restoring functionality that existed before 5.11
 • Fix – get_field() and the_field() functions now are only able to access site options which are ACF fields
 • Fix – UI issues for select boxes related to Yoast and WooCommerce’s select2 versions by upgrading our select2 version, and updating our CSS to support older versions
 • Fix – User fields failed to load values when using the legacy select2 v3 option
 • Fix – acf_slugify() now correctly supports special characters which solves issues with block names or field group names (during imports) containing those characters
 • Fix – PHP Notice generated while processing a field group’s postbox classes

5.11.1

Release Date – 18 November 2021

 • Enhancement – Added “acf/admin/license_key_constant_message” filter to allow changing of the “Your license key is defined in wp-config.php” message
 • Fix – Added warning for when get_field() or similar functions are called before ACF has initialized. Learn more
 • Fix – Fixed fields not appearing on user REST API endpoints if their field group location was set to a user form other than “all”
 • Fix – Fixed warning in REST API if a custom field type did not have the “show_in_rest” property
 • Fix – Fixed an error that could occur if value of WYSIWYG field was not a string

5.11

Release Date – 10 November 2021

 • View Release Post
 • New – Fields can now be viewed and updated with the WordPress REST API (props @mishterk)
 • New – License key can now be defined in code with the “ACF_PRO_LICENSE” constant
 • Enhancement – Improved error handling for expired or deactivated licenses
 • Enhancement – Improved support for various block editor features, such as block styles and padding/spacing
 • Enhancement – Added support for using WordPress “Screen Options” to hide field groups in Classic Editor
 • Enhancement – Support filters adding custom classes on date and time field inputs
 • Enhancement – Support filtering ACF shortcode attributes (with the “shortcode_atts_acf” filter)
 • Fix – Removed usages of PHP “extract()” function
 • Fix – Fixed a security issue with user field
 • Fix – Fixed a security issue with “acf_get_value()”
 • Fix – Correctly set “.acf-block-preview” wrapper when previewing a block in auto mode
 • Fix – Resolved an issue with select2 rendering for nav menu fields
 • Fix – Fixed an issue with file validation that occurred when removing a file that failed validation
 • Fix – Fixed a notice in “acf_prepare_field()”
 • Fix – Prevented an issue where setting an empty string for the return format of date and time fields would cause JS errors
 • Fix – Fix issues with conditional logic for multi-select fields (props @bhujagendra-ishaya)
 • Fix – Added support for Google Maps schema change which prevented Google Maps fields from correctly saving the city for some areas
 • Fix – Fixed an issue where removing the collapsed property of a repeater prevents viewing previously collapsed rows
 • i18n – Updated Polish Translations (props @webnatural)
 • Dev – Formatted JavaScript to WordPress code standards

5.10.2

Release Date – 31 August 2021

 • Fix – Fixed block duplication issues which created blocks with duplicate block IDs
 • Fix – Fixed an issue with ACF errors displaying in the media library outside of ACF fields
 • Fix – Changed label of “Enable Opacity?” to “Allow transparency” in the colour picker
 • Fix – Revert “style” attributes of ACF Blocks to 5.9.x behaviour for template compatibility
 • Fix – Allow safe HTML inside select2 field labels
 • Fix – Don’t render the “acf-block-preview” div when preloading blocks in edit mode

5.10.1

Release Date – 26 August 2021

 • Fix – Fixed conflict with WooCommerce loading SelectWoo which is not directly compatible with Select2.

5.10

Release Date – 25 August 2021

 • View Release Post
 • Enhancement – Improved security by running all user-generated content through wp_kses() by default
 • Enhancement – New ACF Blocks features
  • Switched to v2 of the Blocks API for WordPress 5.6+
  • Block preloading now enabled by default
  • Block preloading now supports blocks set to “Edit” mode
  • Add support for full height alignment setting
 • Enhancement – Added setting to color picker field to enable an opacity slider
 • Enhancement – Allow deletion of first field group location rule if multiple rules have been added thanks to Arthur Shlain
 • Fix – Fixed vulnerability with acf_shortcode() where users with subscriber role could view arbitrary ACF data, thanks to Keitaro Yamazaki
 • Fix – Fixed vulnerability where users with subscriber role could move fields and view field groups, thanks to Keitaro Yamazaki
 • Fix – Fixed issue where fields in legacy widgets weren’t saving in new widget block editor
 • Fix – Fixed issue with custom field validation in scheduled posts
 • Fix – Fixed warnings thrown by clone field if the cloned field group is empty
 • Fix – Fixed issue where Select2 search input wouldn’t have focus in WordPress 5.8+
 • Fix – Fixed issue with Select2 value sorting when Yoast SEO is installed
 • Fix – Fixed deprecation warnings in block editor in WordPress 5.6+
 • i18n – Updated Swedish translation thanks to Erik Betshammar

5.9.9

Release Date – 20 July 2021

 • Fix – Fixed warning when deleting fields which don’t exist
 • Fix – Fixed issues with older browsers and the blocks JavaScript
 • Fix – Fixed file size & file type validation for front end forms using the basic uploader

5.9.8

Release Date – 08 July 2021

 • Fix – Fixed bug causing multiple image fields to not validate files properly
 • Fix – Fixed bug preventing case-sensitive HTML tags from working in blocks
 • Fix – Fixed bug causing JSX-enabled blocks to improperly remove whitespace in preview
 • Fix – Fixed bug causing text fields to remove HTML entities when editing saved fields
 • Fix – Fixed deprecated jQuery notices on “Add Field Group” page

5.9.7

Release Date – 22 June 2021

 • Fix – Fixed PHP warnings logged due to incorrect parameter type for add_menu_page()/add_submenu_page()
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field to not keep line breaks
 • Fix – Fixed bug causing Email field to incorrectly invalidate emails with unicode characters
 • Fix – Fixed bug causing file type validation to fail in some cases
 • Fix – Fixed bug where newly uploaded or selected images do not contain custom preview size data

5.9.6

Release Date – 20 May 2021

 • Enhancement – Added ‘position’ setting compatibility for Options Page submenus.
 • Enhancement – Visually highlight “High” metabox area when dragging metaboxes.
 • Fix – Fixed compatibility issue between Block matrix alignment setting and the latest version of Gutenberg (10.6).
 • Fix – Fixed bug breaking WYSIWYG field after reordering a child block via the block’s toolbar up/down buttons.
 • Fix – Added missing “readonly” and “disabled” attributes to DateTime and Time picker fields.
 • Fix – Fixed bug incorrectly validating Email field values containing special characters.
 • Fix – Fixed missing “dashicons” asset dependency from front-end forms.
 • Fix – Fixed bug causing Review JSON diff modal to appear with narrow column since WP 5.7.
 • Dev – Added label elements to Repeater, Flexible Content and Clone field’s table header titles.
 • Dev – Added new ACF_EXPERIMENTAL_ESC_HTML constant. Read more

5.9.5

Release Date – 11 February 2021

 • Fix – Fixed regression preventing blocks from loading correctly within the editor in WordPress 5.5.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect post_status properties when restoring a Field Group from trash in WordPress 5.6.
 • Fix – Fixed edge case bug where a taxonomy named “options” could interfere with saving and loading option values.
 • Fix – Fixed additional PHP 8.0 warnings.
 • i18n – Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki

5.9.4

Release Date – 14 January 2021

 • Enhancement – Added PHP validation for the Email field (previously relied solely on browser validation).
 • Fix – Added support for PHP 8.0 (fixed logged warnings).
 • Fix – Added support for jQuery 3.5 (fixed logged warnings).
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field to appear unresponsive within the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed regression preventing “blog_%d” and “site_%d” as valid $post_id values for custom Taxonomy terms.
 • Fix – Fixed bug causing Radio field label to select first choice.
 • Fix – Fixed bug preventing preloading blocks that contain multiple parent DOM elements.
 • i18n – Updated Japanese translation thanks to Ryo Takahashi.
 • i18n – Updated Portuguese translation thanks to Pedro Mendonça.

5.9.3

Release Date – 3 November 2020

 • Fix – Fixed bug causing Revision meta to incorrectly update the parent Post meta.
 • Fix – Fixed bug breaking “Filter by Post Type” and “Filter by Taxonomy” Field settings.

5.9.2

Release Date – 29 October 2020

 • Enhancement – Added experiment for preloading block HTML and reducing AJAX requests on page load.
 • Fix – Added boolean attribute value detection to JSX parser (fixes issue with templateLock=”false”).
 • Fix – Added “dateTime” attribute to JSX parser ruleset.
 • Fix – Fixed unresponsive Select2 instances after duplicating a row or layout.
 • Fix – Added missing Color Picker script translations for previous WordPress versions.
 • Fix – Fixed bug in Clone Field causing potential PHP error if cloning a Field Group that no longer exists.
 • Fix – Fixed PHP warning logged when comparing a revision that contains values for a Field that no longer exist.
 • Dev – Added $wp_block parameter to block render_callback and render_template (unavailable during AJAX preview requests).
 • Dev – Deprecated acf_get_term_post_id() function.

5.9.1

Release Date – 8 September 2020

 • Fix – Fixed guten-bug causing “Preview Post” button to publish changes.
 • Fix – Fixed guten-bug causing JS errors when editing with Elementor or Beaver Builder.
 • Fix – Fixed bug in Color Picker field causing JS error on front-end forms.
 • Fix – Fixed bug in Post Taxonomy location rule causing incomplete list of rule choices.
 • Fix – Reverted Local JSON “save to source path” enhancement due to DX feedback.
 • i18n – Updated Indonesian translations thanks to Rio Bahtiar.
 • i18n – Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.9.0

Release Date – 17 August 2020

 • Enhancement – New Field Groups admin.
  • Added toolbar across all ACF admin pages.
  • Added new table columns: Description, Key, Location, Local JSON.
  • Added popup modal to review Local JSON changes before sync.
  • Added visual representation of where Field Groups will appear.
  • Added new help tab.
  • Simplified layout.
 • Enhancement – New ACF Blocks features.
  • Added support for Inner Blocks.
  • Added new “jsx” setting.
  • Added new “align_text” settings.
  • Added new “align_content” settings.
 • Enhancement – Added duplicate functionality for Repeater and Flexible Content fields.
 • Enhancement – Added PHP validation support for Gutenberg.
 • Enhancement – Added ability to bypass confirmation tooltips (just hold shift).
 • Enhancement – Local JSON files now save back to their loaded source path (not “save_json” setting).
 • Tweak – Replaced all custom icons with dashicons.
 • Tweak – Changed custom post status label from “Inactive” to “Disabled”.
 • Tweak – Improved styling of metaboxes positioned in the block editor sidebar.
 • Fix – Improved AJAX request efficiency when editing block className or anchor attributes.
 • Fix – Fixed bug causing unresponsive WYSIWYG fields after moving a block via the up/down arrows.
 • Fix – Fixed bug causing HTML to jump between multiple instances of the same Reusable Block.
 • Fix – Fixed bug sometimes displaying validation errors when saving a draft.
 • Fix – Fixed bug breaking Image field UI when displaying a scaled portrait attachment.
 • Fix – Fixed bug in Link field incorrectly treating the “Cancel” button as “Submit”.
 • Fix – Fixed bug where a sub field within a collapsed Repeater row did not grow to the full available width.
 • Fix – Ensured all archive URLs shown in the Page Link field dropdown are unique.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect conditional logic settings on nested fields when duplicating a Field Group.
 • Fix – Fixed bug causing license activation issues with some password management browser extensions.
 • Dev – Major improvements to ACF_Location class.
 • Dev – Refactored all location classes to optimize performance.
 • Dev – Extracted core JavaScript from “acf-input.js” into a separate “acf.js” file.
 • Dev – Field Group export now shows “active” attribute as bool instead of int.
 • Dev – Added filter “acf/get_object_type” to customize WP object information such as “label” and “icon”.
 • Dev – Added action “acf/admin_print_uploader_scripts” fired when printing uploader (WP media) scripts in the footer.
 • Dev – Added filters “acf/pre_load_attachment” and “acf/load_attachment” to customize attachment details.
 • Dev – Added filter “acf/admin/toolbar” to customize the admin toolbar items.
 • Dev – Added new JS actions “duplicate_fields” and “duplicate_field” fired when duplicating a row.
 • i18n – Changed Croatian locale code from “hr_HR to “hr”.
 • i18n – Updated Portuguese translation thanks to Pedro Mendonça.
 • i18n – Updated French Canadian translation thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.
 • i18n – Updated German translations thanks to Ralf Koller.

5.8.14

Release Date – 13 August 2020

 • Fix – Fixed bug breaking ACF Block $is_preview parameter in WordPress 5.5.
 • Fix – Fixed bug breaking seamless postbox style in WordPress 5.5.

5.8.13

Release Date – 10 August 2020

 • Tweak – Added styling compatibility for WordPress 5.5.
 • Fix – Implemented new wp_filter_content_tags() function in “acf_the_content” filter.
 • i18n – Updated Arabic translation thanks to Karim Ramadan.

5.8.12

Release Date – 10 June 2020

 • Fix – Improved string escaping in Select2 drop-downs to address XSS concerns.
 • Fix – Fixed bug causing PHP error when updating the settings of a Checkbox field.
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field to hide when toggling between Document and Block tabs within the Block editor.
 • Fix – Fixed bug incorrectly validating the length of Text and Textarea field values that contained HTML entities.

5.8.11

Release Date – 12 May 2020

 • Fix – Fixed bug in ACF Blocks where “inserter examples” and “block templates” did not load the defined “data”.
 • Fix – Reverted “fix” in 5.8.9 regarding Taxonomy fields saving terms to non “post” objects.
 • Fix – Fixed bug allowing the Image field to save the value of a deleted attachment.
 • Fix – Improved Select field format_value() behaviour to correctly cast value types depending on the “multiple” setting.
 • Tweak – Changed language fallback for “zh_HK” to “zh_TW”.
 • Tweak – Changed Time Picker field settings to display in a localized format via date_i18n().
 • Tweak – Improved CSS styling of menu item fields.
 • i18n – Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.
 • i18n – Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.8.10

Release Date – 12 May 2020

 • See hotfix version 5.8.11 for release notes.

5.8.9

Release Date – 26 March 2020

 • Fix – Fixed bug in ACF Blocks causing default “align” property to be ignored.
 • Fix – Fixed bug allowing Taxonomy field to save terms to a non “post” object.
 • Tweak – Improved User field AJAX query performance.
 • Tweak – Improved logic that determines width of Range field input.
 • Tweak – Improved styling of ACF Blocks components.
 • Dev – Added new “acf/register_block_type_args” filter.
 • Dev – Added new generic ACF_Ajax_Query and ACF_Ajax_Query_Users classes.
 • i18n – Updated French Canadian translation thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated Traditional Chinese translation thanks to Audi Lu.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Portuguese translation thanks to Pedro Mendonça.

5.8.8

Release Date – 4 March 2020

 • Fix – Fixed bug in have_rows() function causing a PHP warning when no value is found.
 • Fix – Fixed bug in Google Maps field causing marker to snap to nearest address.
 • Fix – Avoid Nav Menu items displaying twice in WordPress 5.4.
 • Tweak – Added place name data to Google Maps field value.
 • Tweak – Improved performance of PHP registered fields.
 • Dev – Added new “acf/prepare_field_group_for_import” filter.
 • i18n – Added Traditional Chinese translation thanks to Audi Lu.
 • i18n – Added Catalan translation thanks to Jordi Tarrida.
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet & Bérenger Zyla.

5.8.7

Release Date – 12 November 2019

 • New – Updated admin CSS for new WordPress 5.3 styling.
 • Fix – Fixed various issues affecting dynamic metaboxes in the block editor (requires WordPress 5.3)
 • Fix – Fixed performance issue when checking network sites for upgrades.
 • Fix – Fixed Select2 clones appearing after duplicating a Relationship field.
 • Tweak – Repeater field “Add row” icons will now hide when maximum rows are reached.
 • Tweak – Removed ACF Blocks keyword limit for later versions of Gutenberg.

5.8.6

Release Date – 24 October 2019

 • New – Added more data to Google Maps field value including place_id, street_name, country and more.
 • Fix – Fixed bug in Gallery field incorrectly displaying .pdf attachments as icons.
 • Fix – Fixed bug in Checkbox field missing “selected” class after “Toggle All”.
 • Dev – Added compatibility for Attachments in the Post Taxonomy location rule.
 • Dev – Added missing return statement from acf_get_form() function.
 • Dev – Added “google_map_result” JS filter.

5.8.5

Release Date – 8 October 2019

 • New – Added new choice “Add” to the User Form location rule.
 • New – Optimized acf_form() logic when used in combination with acf_register_form().
 • Fix – Fixed bug causing incorrect field order after sync.
 • Fix – Fixed bug reverting the first field type to Text in Firefox version 69.0.1.
 • Fix – Fixed bug causing tinymce issues when changing between block modes.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when category does not exist.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when no icon is declared.
 • Dev – Added RegExp compatibility for innerBlocks.

5.8.4

Release Date – 3 September 2019

 • New – Optimized Relationship field by delaying AJAX call until UI is visible.
 • Fix – Fixed bug incorrectly escaping HTML in the Link field title.
 • Fix – Fixed bug showing Discussion and Comment metaboxes for newly imported field groups.
 • Fix – Fixed PHP warning when loading meta from Post 0.
 • Dev – Ensure Checkbox field value is an array even when empty.
 • Dev – Added new ACF_MAJOR_VERSION constant.

5.8.3

Release Date – 7 August 2019

 • Tweak – Changed Options Page location rules to show “page_title” instead of “menu_title”.
 • Fix – Fixed bug causing Textarea field to incorrectly validate maxlength.
 • Fix – Fixed bug allowing Range field values outside of the min and max settings.
 • Fix – Fixed bug in block RegExp causing some blocks to miss the “acf/pre_save_block” filter.
 • Dev – Added $block_type parameter to block settings “enqueue_assets” callback.
 • i18n – Added French Canadian language thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated French language thanks to Bérenger Zyla.

5.8.2

Release Date – 15 July 2019

 • Fix – Fixed bug where validation did not prevent new user registration.
 • Fix – Fixed bug causing some “reordered” metaboxes to not appear in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field with delayed initialization to appear blank.
 • Fix – Fixed bug when editing a post and adding a new tag did not refresh metaboxes.
 • Dev – Added missing $value parameter in “acf/pre_format_value” filter.

5.8.1

Release Date – 3 June 2019

 • New – Added “Preview Size” and “Return Format” settings to the Gallery field.
 • Tweak – Improved metabox styling for Gutenberg.
 • Tweak – Changed default “Preview Size” to medium for the Image field.
 • Fix – Fixed bug in media modal causing the primary button text to disappear after editing an image.
 • Fix – Fixed bug preventing the TinyMCE Advanced plugin from adding < p > tags.
 • Fix – Fixed bug where HTML choices were not visible in conditional logic dropdown.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect order of imported/synced flexible content sub fields.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.8.0

Release Date – 8 May 2019

 • New – Added ACF Blocks feature for ACF PRO.
 • Fix – Fixed bug causing duplicate “save metabox” AJAX requests in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect Repeater field value order in AJAX requests.
 • Dev – Added JS filter 'relationship_ajax_data' to customize Relationship field AJAX data.
 • Dev – Added $field_group parameter to 'acf/location/match_rule' filter.
 • Dev – Bumped minimum supported PHP version to 5.4.0.
 • Dev – Bumped minimum supported WP version to 4.7.0.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.13

Release Date – 6 March 2019

 • Fix – Fixed bug causing issues with registered fields during switch_to_blog().
 • Fix – Fixed bug preventing sub fields from being reused across multiple parents.
 • Fix – Fixed bug causing the get_sub_field() function to fail if a tab field exists with the same name as the selected field.
 • Fix – Fixed bug corrupting field settings since WP 5.1 when instructions contain < a target="" >.
 • Fix – Fixed bug in Gutenberg where custom metabox location (acf_after_title) did not show on initial page load.
 • Fix – Fixed bug causing issues when importing/syncing multiple field groups which contain a clone field.
 • Fix – Fixed bug preventing the AMP plugin preview from working.
 • Dev – Added new ‘pre’ filters to get, update and delete meta functions.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.7.12

Release Date – 15 February 2019

 • Fix – Added missing function register_field_group().
 • Fix – Fixed PHP 5.4 error “Can’t use function return value in write context”.
 • Fix – Fixed bug causing wp_options values to be slashed incorrectly.
 • Fix – Fixed bug where “sync” feature imported field groups without fields.
 • Fix – Fixed bug preventing get_field_object() working with a field key.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect results in get_sub_field().
 • Fix – Fixed bug causing draft and preview issues with serialized values.
 • Fix – Fixed bug causing reversed field group metabox order.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect character count when validating values.
 • Fix – Fixed bug showing incorrect choices for post_template location rule.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect value retrieval after switch_to_blog().
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.7.11

Release Date – 11 February 2019

 • New – Added support for persistent object caching.
 • Fix – Fixed PHP error in determine_locale() affecting AJAX requests.
 • Fix – Fixed bug affecting dynamic metabox check when selecting “default” page template.
 • Fix – Fixed bug where tab fields did not render correctly within a dynamic metabox.
 • Tweak – Removed language fallback from “zh_TW” to “zh_CN”.
 • Dev – Refactored various core functions.
 • Dev – Added new hook variation functions acf_add_filter_variations() and acf_add_action_variations().
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Swiss German translation thanks to Raphael Hüni.

5.7.10

Release Date – 16 January 2019

 • Fix – Fixed bug preventing metaboxes from saving if validation fails within Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing unload prompt to show incorrectly within Gutenberg.
 • Fix – Fixed JS error when selecting taxonomy terms within Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing jQuery sortable issues within other plugins.
 • Tweak – Improved loading translations by adding fallback from region to country when .mo file does not exit.
 • Tweak – Improved punctuation throughout admin notices.
 • Tweak – Improved performance and accuracy when loading a user field value.
 • Dev – Added filter ‘acf/get_locale’ to customize the locale used to load translations.
 • Dev – Added filter ‘acf/allow_unfiltered_html’ to customize if current user can save unfiltered HTML.
 • Dev – Added new data storage functions acf_register_store() and acf_get_store().
 • Dev – Moved from .less to .scss and minified all css.
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.
 • i18n – Updated Czech translation thanks to David Rychly.

5.7.9

Release Date – 17 December 2018

 • Fix – Added custom metabox location (acf_after_title) compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Added dynamic metabox check compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing required date picker fields to prevent form submit.
 • Fix – Fixed bug preventing multi-input values from saving correctly within media modals.
 • Fix – Fixed bug where acf_form() redirects to an incorrect URL for sub-sites.
 • Fix – Fixed bug where breaking out of a sub have_rows() loop could produce undesired results.
 • Dev – Added filter ‘acf/connect_attachment_to_post’ to prevent connecting attachments to posts.
 • Dev – Added JS filter ‘google_map_autocomplete_args’ to customize Google Maps autocomplete settings.

5.7.8

Release Date – 7 December 2018

 • Fix – Fixed vulnerability allowing author role to save unfiltered HTML values.
 • Fix – Fixed all metaboxes appearing when editing a post in WP 5.0.
 • i18n – Updated Polish translation thanks to Dariusz Zielonka.
 • i18n – Updated Czech translation thanks to Veronika Hanzlíková.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.7

Release Date – 1 October 2018

 • Fix – Fixed various plugin update issues.
 • Tweak – Added ‘language’ to Google Maps API url.
 • Dev – Major improvements to the acf.models.Postbox model.
 • Dev – Added JS filter ‘check_screen_args’.
 • Dev – Added JS action ‘check_screen_complete’.
 • Dev – Added action ‘acf/options_page/submitbox_before_major_actions’.
 • Dev – Added action ‘acf/options_page/submitbox_major_actions’.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça

5.7.6

Release Date – 12 September 2018

 • Fix – Fixed unload prompt not working.
 • Dev – Reduced number of queries needed to populate the relationship field taxonomy filter.
 • Dev – Added ‘nav_menu_item_id’ and ‘nav_menu_item_depth’ to get_field_groups() query.
 • Dev – Reordered various actions and filters for more usefulness.
 • i18n – Updated Polish language thanks to Dariusz Zielonka

مشاهده تغییرات کامل