مهاجرت نسخه پشتیبان

توضیحات

Try it out on your free dummy site: Click here => https://tastewp.com/plugins/backup-backup.
(this trick works for all plugins in the WP repo – just replace “wordpress” with “tastewp” in the URL)

تهیه پشتیبان از سایت شما هرگز به این آسانی نبوده است!

به سادگی پلاگین را نصب کنید ، و روی “ایجاد پشتیبان” کلیک کنید – تمام شد.

همچنین می توانید پشتیبان گیری را برنامه ریزی کنید ، به عنوان مثال. تعریف کنید که یک نسخه پشتیبان باید به طور خودکار هر هفته (یا هر روز/ماه) گرفته شود.

از انتخاب گسترده ای از گزینه های پیکربندی استفاده کنید:

 • Define exactly which files / databases should be in the backup, and which not
 • Define where the backup will be stored (as of now, only a local option is available, but we’ll expand this soon)
 • تعیین کنید که نسخه پشتیبان شما باید چه نامی داشته باشد ، در چه مواردی باید ایمیل اعلان دریافت کنید و موارد دیگر

اگر می خواهید سایت خود را به هاست دیگری منتقل کنید یا فقط پشتیبان محلی را بازیابی کنید، همه این راه حل ها در این پلاگین قرار دارد.

توجه: این نسخه (رایگان) محدودیت پشتیبان گیری تا سقف ۲ گیگابایت دارد. برای پشتیبان گیری نامحدود ، لطفاً به پلاگین ویژه مراجعه کنید.

اگر سوالی پیش آمد ، لطفاً در انجمن پشتیبانی از ما بپرسید – ما همیشه خوشحال می شویم که به شما کمک کنیم!

عکس‌های صفحه

 • رابط کاربری پلاگین مهاجرت پشتیبان
 • چه چیزهایی پشتیبان گیری خواهد شد
 • پشتیبان گیری در حال انجام است
 • پشتیبان گیری به پایان رسید
 • مدیریت و بازیابی پشتیبان (ها)
 • بازیابی در حال انجام است
 • بازیابی به پایان رسید
 • Staging Sites

نصب

نصب کننده اَدمین از طریق جستجو

 1. از صفحه افزودن پلاگین جدید دیدن کرده و از منوی کشویی نزدیک ورودی جستجو ، “نویسنده” را انتخاب کنید.
 2. جستجو برای “مهاجرت”
 3. “مهاجرت پشتیبان” را پیدا کرده و روی دکمه “اکنون نصب” کلیک کنید.
 4. پلاگین را فعال کنید.
 5. پلاگین باید در زیر منوی تنظیمات نشان داده شود.

نصب کننده اَدمین از طریق زیپ

 1. از صفحه افزودن پلاگین جدید دیدن کرده و روی دکمه “بارگذاری پلاگین” کلیک کنید.
 2. روی دکمه “مرور …” کلیک کنید و فایل زیپ پلاگین ما را انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “اکنون نصب” کلیک کنید.
 4. پس از اتمام بارگذاری ، مهاجرت پشتیبان را فعال کنید.
 5. پلاگین باید در زیر منوی تنظیمات نشان داده شود.

سوالات متداول

چگونه می توانم اولین نسخه پشتیبان خود را ایجاد کنم؟

Click on “Create backup now” on the settings page of the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin.

BackupBliss – Backup Migration Staging will by default create a backup that contains everything from your site, except the BackupBliss plugin’s own backups and WordPress installation – if you want to include the WordPress installation as well, tick the checkbox in the section “What will be backed up?”.

می توانید بلافاصله پس از ایجاد پشتیبان ، نسخه پشتیبان را دانلود کرده یا منتقل کنید (از پلاگین به عنوان یک نسخه کپی وردپرس استفاده کنید).

چگونه می توان یک نسخه پشتیبان را بازیابی کرد؟

 • If your backup is located on your site: Go to the BackupBliss Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have your backups list, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • If your backup is located on another site: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #1, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have the backups list, click on the “Copy Link”-button in the “Actions”-column. Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #2, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, click on “Super-quick migration”, paste the copied link, and hit the “Restore now!” button. This process will first import the backup and then restore it, i.e. Backup Migrate also serves as backup importer.

 • If your backup is located on another device: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, and click on the “Upload backup files” button. After the upload, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • If your backup is located on Google Drive: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, turn ON the Google Drive option, and connect to your account. After that, the plugin will sync the available backup files in the plugin section “Manage & Restore Backups” from where you will be able to run Restore.

چگونه می توانم سایت خود را مهاجرت یا کلون کنم؟

مهاجرت (یا کلون کردن) سایت وردپرس با ایجاد پشتیبان کامل در سایتی که می خواهید مهاجرت (کلون) کنید – سایت شماره ۱.

 • To transfer website directly from site #1 to site #2: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #1, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have the backups list, click on the Copy Link button in the Actions column. Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #2, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, click on “Super-quick migration”, paste the copied link, and hit the “Restore now!” button. Make sure that the backup file on site #1 is accessible by setting “Accessible via direct link?” to “Yes” in the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”

 • To migrate the website indirectly: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, and click on the “Upload backup files” button. After the upload, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • To migrate the website with Google Drive: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, turn ON the Google Drive option, and connect to your account. After that, the plugin will sync the available backup files in the plugin section “Manage & Restore Backups” from where you will be able to run Restore.

کجا می توانم نسخه پشتیبان را پیدا کنم؟

BackupBliss – Backup Migration Staging allows you to download backups, migrate backups, or delete backups directly from the plugin screen Manage & Restore Backup(s). By default, the migrator plugin will store a backup to /wordpress/wp-content/backup-migration but you can change the backup location to anywhere you please.

چگونه پشتیبان گیری خودکار را اجرا کنیم؟

Enabling automatic backups is done on the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin’s home screen, just next to the “Create backup now!” button. Auto backup can run on a monthly, weekly, or daily basis. You can set the exact time (and day) and how many automatic backups would you like to keep in the same BackupBliss – Backup Migration Staging plugin section. We recommend that you optimize the number of backups that will be kept according to available space.

بزرگی حجم فایل های پشتیبان چقدر است؟

Backup file size depends on the criteria you select in the “What will be backed up?” section of the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin. There you can see file/folder size calculations as you Save your settings. Usually, WordPress’ Uploads folder is the heaviest, while Databases are the lightest. If you are looking to save up space, you might want to deselect Plugins and WordPress installation folders, as you can usually download those anytime from WP sources.

آیا ایجاد نسخه پشتیبان و مهاجرت سایت رایگان است؟

Yes. You can create full site backups, and automatic backups, and migrate your site (duplicate site) free of charge. BackupBliss – Backup Migration Staging Pro provides more sophisticated filters and selections of files that will be included/excluded from backups (affecting backup size), faster backup creation times, number of external backup storage locations, backup encryption, backup file compression methods, advanced backup triggers, additional backup notifications by email, priority support, and more.

⭐️ NEW! How to create staging sites?

You can easily set up a staging environment for your website with the BackupBliss plugin. You can choose to create a staging site either on your server / machine or on TasteWP. Both options are free!

 1. To create a staging site on your server, navigate to the plugin section “Create a staging site”, select “Your server & domain”, define a custom path if you wish, and click on the button “Create staging site!”.

 2. To create a stage site on a free WordPress sandbox platform – TasteWP, select the option “TasteWP (external server)”, then select a backup file that will be used, and click on the button “Create staging site!”.

آیا پشتیبان گیری از طریق کِلود امکان دارد؟

Backup to Google Drive is now available in the BackupBliss – Backup Migration Staging Pro
Upcoming storage options will include: FTP, Amazon S3, Rackspace, DreamObjects, OpenStack, Google Cloud, SFTP/SCP, Microsoft Azure, OneDrive, Backblaze, and more.

⭐️ NEW! How do I back up to Google Drive?

In order to automatically upload your site backups to Google Drive, you will need a Pro version of the plugin. Once installed and activated, navigate to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, and turn ON the Google Drive feature. Click on the button Connect, and select a Google account you want to connect to. Once it is connected, your backup files from the website will start to sync to your Google Drive. You can monitor the process in the plugin section “Manage & Restore Backups”

شما از چه نظر از سایر پلاگین های پشتیبان گیری/مهاجرت بهتر هستید؟

Besides having the most intuitive interface and smoothest user experience, BackupBliss – Backup Migration Staging plugin will always strive to give you more than any competitor:
– Updraftplus: They charge for migration, with our plugin it’s free;
– All-in-One WP Migration: In the free version, compared to our plugin – they don’t have selective/partial backups; they lack advanced options and each external storage is on a separate extension plugin; they have no automatic backups;
– Duplicator: In the free version, compared to our plugin – they have no selective backups, exclusion rules, no automatic backups and no migration;
– WPvivid: In the free version, compared to our plugin – they don’t have selective/partial backups, exclusion rules, or automatic backups;
– BackWPup: In the free version, compared to our plugin – they lack restore options, backups are slower, automatic backups are dependant on wp cron;
– Backup Guard: In the free version, compared to our plugin – they have no selective backups, exclusion rules; no direct migration;
– XCloner: Automatic backups are dependant on wp cron; full restore not available on a local server;
– Total Upkeep: They lack the advanced selective backups and exclusion rules, lacks a monthly backup schedule

How to upload my backup file?

Uploading a backup can be simply done by navigating to the Manage & Restore Backup(s) section of the BM plugin (tab on the right side). There you have the “Upload backup file” button, after clicking on it, you need to select a proper backup that is made by this plugin only. You cannot use backups from other plugins (to restore those, go back to those plugins and restore them this way). If you use “Super-quick migration” (section b), your backup will be automatically uploaded. If you are having trouble uploading the backup file, go bac and ensure that the folder designated for backups is writable. You can find the backup destination in the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?

Is the plugin also available in my language?

So far we have translated the plugin into these languages:

Arabic: إنشاء نسخة احتياطية واستعادة النسخ الاحتياطية وترحيل المواقع. أفضل مكون إضافي لمواقع الترحيل والاستنساخ!
Chinese (China): 创建备份、还原备份和迁移站点。 迁移和克隆网站的最佳插件!
Croatian: Izradite sigurnosnu kopiju, vratite sigurnosne kopije i migrirajte web-mjesta. Najbolji dodatak za migraciju i kloniranje web stranica!
Dutch: Maak back-ups, herstel back-ups en migreer sites. De beste plug-in voor het migreren en klonen van websites!
English: Create a backup, restore backups and migrate a website. The best plugin for migration and to clone a website
Finnish: Luo varmuuskopio, palauta varmuuskopiot ja siirrä sivustot. Paras laajennus sivustojen siirtoon ja kloonaukseen!
French (France): Créez des sauvegardes, restaurez des sauvegardes et migrez des sites. Le meilleur plugin pour les sites Web de migration et de clonage !
German: Erstellen Sie Backups, stellen Sie Backups wieder her und migrieren Sie Websites. Das beste Plugin für Migrations- und Klon-Websites!
Greek: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας και μετεγκατάσταση τοποθεσιών. Το καλύτερο πρόσθετο για μετανάστευση και κλωνοποίηση ιστοσελίδων!
Hungarian: Biztonsági másolat készítése, biztonsági másolatok visszaállítása és webhelyek migrálása. A legjobb bővítmény a webhelyek migrációjához és klónozásához!
Indonesian: Buat cadangan, pulihkan cadangan, dan migrasikan situs. Plugin terbaik untuk migrasi dan kloning situs web!
Italian: Crea backup, ripristina backup e migra i siti. Il miglior plugin per la migrazione e la clonazione di siti web!
Persian: ایجاد نسخه پشتیبان، بازیابی نسخه پشتیبان، و مهاجرت سایت ها. بهترین افزونه برای مهاجرت و شبیه سازی وب سایت ها!
Polish: Twórz kopie zapasowe, przywracaj kopie zapasowe i przenoś witryny. Najlepsza wtyczka do migracji i klonowania stron internetowych!
Portuguese (Brazil): Crie backup, restaure backups e migre sites. O melhor plugin para migração e clonagem de sites!
Russian: Создавайте резервные копии, восстанавливайте резервные копии и переносите сайты. Лучший плагин для миграции и клонирования сайтов!
Spanish: Cree copias de seguridad, restaure copias de seguridad y migre sitios. ¡El mejor complemento para sitios web de migración y clonación!
Turkish: Yedekleme oluşturun, yedeklemeleri geri yükleyin ve site taşıyın. Websitesi taşımaya ve klonlamaya yönelik en iyi eklentidir!
Vietnamese: Tạo sao lưu, khôi phục các bản sao lưu và di chuyển các trang web. Plugin tốt nhất để di chuyển và sao chép các trang web!

بررسی‌ها

29 سپتامبر 2023 1 reply
This is my favourite backup plugin: Since I have already successfully used it for migrating Wordpress installations, I can be sure that I will have use for the backups whenever I really need them. Just install this plugin in a new WP installation and restore my backups. Feels good (and that's what I need when fighting to keep my head up when swimming with technology :-))
26 سپتامبر 2023 1 reply
AFAIK it gives you more features in the free version than other plugins
26 سپتامبر 2023 1 reply
I had an issue with backup for which I received some very helpful and easy to follow guidance from iClyde. Amazing, thank you.
24 سپتامبر 2023 1 reply
This is my first ever review after decades of using Wordpress. I am here because this plugin is truly something amazing; solves the problem and you can also use it for free. Thank you!
خواندن تمامی 847 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“مهاجرت نسخه پشتیبان” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“مهاجرت نسخه پشتیبان” به 25 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “مهاجرت نسخه پشتیبان” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

1.3.2

 • Fixed upload process on sites with upload size limit lower than 5 MBs
 • Speed up upload process on sites where it is allowed
 • Fixed restoration process on Windows with PHP 8 and above
 • Added more details to browser console log on process failure
 • Staging site name will be automatically incremented after staging site creation
 • Added current table prefix to debug log
 • Updated carrousel banner – now it’s fully compatible with PHP 8 and above
 • Added verbose logs for table prefix during restoration – useful for supporters
 • Refactored fixSlash function to work better on Windows
 • Fixed issue where making backup on staging site was impossible without reinstallation
 • Resolved all known deprecation errors in PHP 8.2 and PHP 8.1
 • Fixed issues with alternate backup method while security was present (apache2 only)
 • Fixed backup download on Microsoft related systems servers

1.3.1

 • Improved detection of PHP CLI
 • Improved PHP CLI in code determination
 • Added mwp-download directory to permanently excluded paths
 • Updated Welcome header of the plugin
 • Decreased possibility of warnings during extraction process
 • Improved stability of PHP CLI process
 • Adjusted root directory finder, added new condition
 • Updated banner module
  – Updated review module
 • Decreased warnings and noticed in PHP 8.2
 • Restored old name of the plugin
 • Added staging feature screenshot 🙂

1.3.0

 • [PRO] Fixed issues with invalid size error during backup process
 • [NEW FEATURE] Staging sites – Local
 • [NEW FEATURE] Staging sites – TasteWP
 • Added nonce verification for every possible request within our plugin
 • Permanently excluded cache directory from backups
 • Permanently excluded staging site database tables from backups
 • Permanently excluded staging site files from backups
 • Fixed file size calculation rescan
 • Fixed WordPress Installation size calculation
 • Configuration overwrite for direct download of backups (hotfix for current users)
 • Fixed “jumping to top” screen when clicking on staging site deletion / backup deletion
 • Fixed issues with automatic deletion of scheduled backups
 • Fixed issues with lock icon for automatic backups (now it’s possible to lock/unlock)
 • Fixed PHP CLI issues when it failed and our plugin wanted to keep the process running
 • Prevented PHP CLI run when altenate method is already running
 • Improved live-log display and decreased possibility of logs getting frozen
 • Added new type of logger for our support agents (verbose – non translatable)
 • Added [CLI] prefix for modules/processes that runs directly on server within logs
 • Improved step display during progress window, now it will be aligned with live-log
 • Disabled ZipArchive module for file extraction during resotration/migration
 • Fixed CLI warnings caused by ob streams

1.2.9

 • [Pro] Added possibility to select Google Drive directory name
 • [Pro] Fixed issues with database table exclusion rules
 • [Pro] Fixed issues with Google Drive upload process on subpath sites
 • [Pro] Changed look of Google Drive storage section a bit to fit it with text input
 • Added additional details to backup on name hover tooltips (added original name and full ZIP filename)
 • Backup(s) list will now display filename stored on particular server
 • Fixed issues with restoration when the original backup name was modified manually by user e.g. via FTP
 • Fixed issues on servers with set_time_limit function disabled
 • Adjusted in-plugin error handler and self-correction
 • Patched EDB-ID: 51445

1.2.8

 • [Pro] [New Feature] Added: Google Drive Storage
 • [Pro] Added more triggers for while cron does not work on the site
 • [Pro] Added new alternate activation method while cURL module is not available
 • [Pro] Added automatic background upload directly to Google Drive Storage
 • [Pro] Added direct restoration from Google Drive Storage
 • [Pro] Added more custom messages for license activation errors
 • [Pro] Automatic synchronization between sites connected to same Google Account
 • [Pro] Backups can be now stored only on external drive, can be removed from local storage
 • [Pro] Improved stability of backups & restorations while using included ZIP module
 • [Pro] Resolved issues with scheduled backups while the size was above 2 GBs
 • [Pro] Refresh button will now scan for local and remote backups (backup(s) list)
 • [Pro] Added out of the box remote CRON support for scheduled backups
 • Improved code quality [Premium & Free]
 • Improved stability of Super Quick Migration restoration request
 • Increased required free space amount to (estimated extracted size) multiplied by (1.4)
 • Added size display to database group, database size is now part of total size estimation
 • Added new option which allows to specify exact amount of file during batch extraction
 • Added new log lines about memory for backup and restoration process
 • Added backup URL display for Super-Quick Migration live log
 • Added plugin version to Super-Quick Migration live log
 • Added more debug details to share for even better support (debug codes)
 • Added backup cache, should help slower sites to load backup(s) list quicker
 • Added new way of storing backup for quick detailed access by plugin
 • Added new method to generate debug code if cURL module is not enabled
 • Added MD5 checksum verification for all backups stored locally and externally
 • Added manifest caching which doesn’t require to open ZIP file to get its content
 • Added proper link file detection, these files are going to be properly excluded now
 • Added new option which allows to rescan file & database sizes without page refresh
 • Added automatic plugin log files cleanup while log files are larger than 3 MBs
 • Added dedicated log line for scheduled backups (so, it’s clear how it was triggered)
 • Added new deletion modals to fit all removal cases “smart modal”
 • Added new tooltip which shows on which domain backup was taken
 • Added additional verification for carrousel module
 • Added new smart free memory calculation method
 • Added new variable for backup name %domain
 • Adjusted database dump to support NULL values (thanks to @janjakes)
 • Adjusted header settings while plugin will now ignore when session is enabled
 • Adjusted display of arrow icon (now it points to proper direction)
 • Adjusted PHP CLI finder which may decrease 1% issue while it freezes
 • Adjusted transition between Super-Quick Migration (download) and Restoration
 • Adjusted transition between Any Cloud Download and Restoration
 • Adjusted way how backup(s) list load
 • Fixed compatibility with older database versions
 • Fixed display message for page size limit warning (search & replace option)
 • Fixed plugin reset configuration, now it will apply all hotfixes after reset
 • Fixed backup error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed database restoration on SQL servers without support for ‘0000-00-00’ date
 • Fixed restoration error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed Super Quick Migration error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed restoration process when database was not included, now it shouldn’t deactivate all plugins
 • Fixed issue with “migration_in_progress” theme, now it should be gone after successful restoration
 • Fixed issues with selected stylesheet now it should be properly selected after restoration
 • Fixed issues with wrong plugins activated after restoration / or none active
 • Modified way of how file groups are calculated (now they load one by one, not all at once)
 • Modified default file extraction amount calculation, now it should work on all sites
 • Modified display of backup(s) and added column “Where stored?”
 • Decreased interval between backup progress check (should decrease network usage)
 • Extended permanently blacklisted files, usually broken or damaged
 • Configuration reset will now set secure and random directory for backups
 • Integrated removal of backup for new cache system with MD5 verification
 • Plugin will verify if WP-Config is writable or not during restoration
 • Resolved many styling conflicts with third party plugins
 • Brought back deactivation window for opted-in users
 • Tested with WordPress 6.2 and PHP 8.2
 • In short – enjoy! 🙂

1.2.7

 • Adjusted PHP compatibility

1.2.6

 • Fixed wrong version tag in v1.2.5 (hotfix)

1.2.5

 • Added black-friday theme (only for that period)
 • Fixed automatic backup for premium extension (sites above 2 GB)
 • Fixed error handling after database export (timeout detection)
 • Tested up to WordPress 6.1.1

1.2.4

 • Fixed issue with restoration when site was restored on same domain but different server
 • Improved force-stop functionality, it will now clean-up temporary theme after failed restoration
 • Added directory check of temporary theme during restoration

1.2.3

 • Permanently excluded link files from the backup (directories and files)
 • Permanently excluded non-readable files from the backup to prevent errors.
 • Applied above exclusion rules to file size calculator in plugin settings
 • Removed unused debug dd() function to prevent conflicts
 • Adjusted bytes to read converter to display proper size value on string data
 • Changed action hook of plugin’s settings – script and style
 • Fixed issues with notices/warnings of unaccessible variables (backup)
 • Set new database export engine as default (v4, requires at least v1.2.2 to restore)
 • Added possibility to disable space check step, not recommend but may help in some cases
 • Updated out of the box backup paths of other plugins – exclusion rules (5 new)
 • Fixed temporary files clean-up after restoration (fail and successful)
 • Modified default size of query output – new value: 2000
 • Added support for batching to search & replace step (restoration/migration)
 • Added new option for search & replace, allows to set page size – default 300
 • Removed unused deactivation module from source code
 • Added hints of how to properly create support topic
 • Fixed close button for restoration/migration process error window
 • Adjusted style of logs for database (now current table will be displayed as step)
 • Fixed percentages above 100% for database table progress in logs
 • Adjusted old v3 database engine to support new search replace method
 • Added automatic temporary theme for the time of restoration/migration
 • All other plugins will be now automatically disabled during db migration/restoration
 • Fixed rare issue when wp-config.php was empty after restoration
 • Fixed issues with database restoration of tables with columns using reserved names (like “key”)
 • Fixed issues with search & replace of tables with columns using reserved names (like “key”)
 • Added improvements for restoration at TasteWP.com
 • Updated v3 restoration engine (old backups) to not activate problematic plugins
 • Added batching for database export during backup process (only alternate backup methods)
 • Added option which allows to toggle batching technique of database export (disabled by default)
 • Fully tested on WordPress 6.1 with PHP 7.4, 8.0 and 8.1
 • Fixed Super-Quick Migration automatic restoration continuation
 • Fixed download URL and Super-Quick Migration URL displayed after backup process
 • Premium: Fixed database table exclusion rules in different backup methods
 • Added additional check for non-readable files in legacy backup methods
 • Minimized possibility of damaged backup with success window
 • Resolved issues with freezing live-log in/with PHP CLI mode
 • Fixed multisite restoration while blog domain used www. while new website don’t
 • Adjusted engine selector for compatibility with older restoration methods
 • Adjusted auto-login after restoration to work with forum-like plugins and new version of WP

1.2.2

 • Fixed some plugin conflicts causing styling issues in our plugin
 • Removed unnecessary error logging
 • Resolved issues with PHP 8 and PHP 8.1 internal log format
 • Added more blacklisted tables to restoration process
 • Added pre-loader between calculation and backup load
 • Added new troubleshooting method, allows to share complete logs with one click
 • Added new backup and restoration engine for database (much quicker!)
 • Decreased possibility of out of memory issues during URL adjustment
 • Improved stability of PHP CLI restoration process
 • Fixed issues of too quick restorations, decreasing false-positive errors
 • Added handler for browser-side errors, decreasing chance of frozen process
 • Fixed issues when log in pop-up was display during or after restoration
 • Fixed issues when backed-up wp-config.php was overriding main wp-config.php
 • Adjusted log display to be more smooth (no delays, quicker steps update)
 • Fixed formatting issues in readme file (FAQ)
 • Fixed automatic cleanup of files after migration
 • Fixed issue when restoration was not continued after download (Super-Quick Migration)
 • Modified error windows for backup and restore process
 • Tested with WordPress 6.0.1

1.2.1

 • Adjusted typos in our FAQ for migration process
 • Updated blacklist of plugins to activate after migration
 • Added blacklist for junk data tables – should significantly speed up restore process in some cases
 • Fixed notice messages of non existing temporary files
 • Improved latest Search & Replace engine to preform properly on multi-level subdomains
 • Tested with WordPress 6.0-beta3
 • Added blacklist for binary broken files
 • Added flushing of rewrite rules after migration
 • Adjusted display of TABs in settings on smaller screens
 • Premium: Fixed our settings display issues with PHP 8 and PHP 8.1
 • Added option: Select first method of backup (which makes one database file)
 • Added option: Removal of all plugins and themes after migration that were not included in the backup

1.2.0

 • New (Premium): Now you can exclude database tables from backup (all methods)
 • Added new restoration method
 • Fixed issues with header & footer display after migration
 • Improved migration performance (speed) up to 80%
 • Fixed auto login issues after migration for PHP CLI and normal method
 • Added MySQL Version to logging
 • Added MySQL Max query size info to logging
 • Added new engine for database search & replace
 • Renamed all download files and removed all translations of such file names
 • Log files are not prepared for our live-chat – so, we can provide better support 🙂
 • New restoration method allows you to protect your site from fatal error after migration
 • Plugins that cause errors will be automatically disabled
 • Fixed issues with logging and auto login on “no ending slash” browsers/servers
 • Fixed issue when user could not access bottom sections of plugin settings
 • Fixed display of total queries on slower servers
 • Disabled mysqli support for legacy method of backup (now will use native wpdb)
 • Incoming in 1.2.1: Select first method of backup (which makes one database file)
 • Incoming in 1.2.1: Removal of all plugins and themes after migration that were not included in the backup

1.1.9

 • Fixed compatibility issue with backups made before v1.1.7 (restoration)

1.1.8

 • Fixed issue with restoration due to bug in previous version

1.1.7

 • Tested up with WP Version 5.9 (up to beta 3)
 • Fixed restoration issues for Windows and Windows Server
 • Fixed notifications via e-mail – now you can receive max 1 e-mail per day
 • Adjusted cleanup of restoration files – GC processing
 • Fixed restore process request, after Super-Quick Migration (sometimes it was hanging)
 • Fixed restoration process via shell due to syntax error
 • Adjusted important parts to be compatible with Windows systems
 • Modified default value of query output to 300
 • By default SQL-Splitting will be enabled since this version (adjusted for all users)
 • Removed/fixed unnecessary notices in error log above PHP 7.4
 • Added new indicators in restore and backup logs
 • Now newly created backups saves WP version of source site
 • Restore and backup logs will display version of current backup
 • PHP CLI will be disabled by default for new users
 • Fixed some JavaScript issues of front-end process manager

1.1.6

 • Plugin tested with PHP 8.1
 • Plugin tested with WP Version 5.8.2
 • Fixed PHP CLI for sites above 2 GB (premium)
 • Modified default settings for new users, to solve most common issues
 • Modified default query output to 500 per batch, to solve most common database issue
 • Fixed undefined variables of zipping module (PHP 7.4+)
 • Fixed backups made with PHP CLI when the ZIP wasn’t closed correctly
 • Visual updates for our cool banner
 • Super-Quick Migration now should work with PHP CLI
 • Now WordPress version will be displayed in the logs
 • Fixed English typo in logs “enginge” => “engine”
 • Added additional sanitization for e-mail, e-mail title and directory (Thank you @Vlad Visse (Patchstack))
 • Added version tag

1.1.5

 • Fixed typos in tooltip about queries
 • Modified default value of queries

1.1.4

 • Tested up to WordPress 5.8.1
 • Fixed warnings in PHP 8 and adjusted ob_clean functions (Thank you @jrevillini)
 • Added force stop for restoration and migration process
 • Added force stop for backup process (troubleshooting option)
 • Added splitting option for restore and migration process
 • Fixed STEP display in process window for restore and backup
 • Adjusted logs output for restore and backup process
 • Updated database engine for export and import using new technique
 • Added new option to specify export queries per file and restore batch
 • Implemented splitting n into CLI restoration (disabled by default)

1.1.3

 • مشکل پروسه مهاجرت PHP CLI برطرف شد (در صورت پیشوند جداول مختلف)
 • دسترسی محدود به گزارشهای (logs) جهانی
 • دسترسی محدود به گزارشهای (logs) پشتیبان
 • اضافه شدن سانسور برای نام پشتیبان در همه فایل های گزارش(log)
 • اضافه شدن سانسور برای جزئیات حساس در گزارش (log) جهانی و سایر موارد
 • انتخاب تصادفی نام پوشه برای هر سایت ، نام فهرست قدیمی نیز تغییر می کند
 • نام هش پشتیبان تا ۱۶ کاراکتر از جمله A-z گسترش خواهد یافت.
 • حجم بَچ پیش فرض پایگاه داده را از ۲۵۰۰ درخواست به ۲۵۰ کاهش داده شد.
 • برای قوانین حذف ABSPATH اضافه شده است.
 • تست شده تا وردپرس ۵.۸

1.1.2

 • اضافه شدن گزینه جدید که امکان تعیین مسیر PHP CLI خود را دارد
 • اضافه شدن امکان غیرفعال کردن PHP CLI برای مراحل بازیابی و پشتیبان گیری
 • Fixed output data restore process – should not hang up on success
 • Fixed output data for backup process – should not hang up on success as well
 • امکان بازیابی دسته ای اضافه شد ، این باید زمان اجرا را افزایش دهد
 • افزایش اندازه بَچ برای سایت های بزرگ تا 40k فایل در هر بَچ
 • افزایش حداکثر حجم بَچ پیش فرض از ۶۰ مگابایت به ۹۶ مگابایت
 • رفع مشکلات PHP CLI هنگامی که خروجی صحیح نبود
 • اضافه شدن امکان دانلود گزارش (log) زنده فرآیند بازیابی ( هنگام قطع تماس مفید است)
 • روند بازیابی اکنون می تواند مقدار فایل را قبل از استخراج محاسبه کند
 • کلیدهای مخفی برای روند بازیابی اضافه شده است – اکنون باید بسیار ایمن تر باشید
 • اضافه شدن امکان صادرکردن پایگاه داده ها بصورت دسته ای ، حالا پلاگین باید از حداکثر زمان اجرا استفاده کند.
 • اطلاعات اشکال زدایی در گزارش (log) کنسول حذف شده است (باید در 1.1.1 باشد)
 • اضافه شدن دسته ای برای استخراج فایل ها در طول روند بازیابی
 • پروسه بازیابی اکنون پروسه پیشرفت استخراج را نشان می دهد – به همین دلیل پروسه کندتر اما پایدارتر است.
 • مشکل PHP CLI برای کاربران ویژه وقتی که سایت بسیار بزرگ است برطرف شد.
 • مشکل مهاجرت فوق سریع از طریق PHP CLI برطرف شد – اکنون این روند باید به طور خودکار ادامه یابد
 • اطلاع رسانی اعلان ورود به سیستم بازیابی اضافه شد
 • حالا روند بازیابی حتی با اخطارهایی مانند نام کلاس نامعلوم ادامه می یابد
 • رفع مشکل هنگام معلق شدن فرآیند بازیابی (نسخه های PHP 5.6 – 7.4) به دلیل نام کلاس نامعلوم

1.1.1

 • اصلاح مجدد محاسبه محدوده ایمن برای عملکرد بهتر
 • رفع مشکلات بازیابی در PHP 8
 • رفع مشکلات بازیابی پایگاه داده ، هنگامی که پایگاه داده آسیب دیده است
 • تجزیه کننده پایگاه داده تنظیم شده برای نسخه های قدیمی MySQL
 • Updated storage front-end UX

1.1.0

 • به طور کامل با وردپرس 5.7.2 تست شده است
 • تذکرات و هشدارهای کمیاب PHP 8 برطرف شد
 • موتورجدید پایگاه داده برای فرآیند بازیابی و پشتیبان گیری
 • Rewritten find and replace method for database migration
 • Changed default configuration settings
 • Added “insecure download” option for LiteSpeed Web Servers
 • Added possibility to run backup or restore process via shell (PHP CLI aka WP CLI)
 • Increased support for free users up to 2 GB size of site.
 • Final files now will be included in the last batch (for cURL and Browser method)
 • Update of success modals (restore & backup)
 • New smart PHP CLI detection tool, it will check for valid PHP executable binary file
 • Plugin now requires at least PHP CLI of 5.6 version – for older it will run legacy methods
 • Fixed automatic backup issue when it was impossible to disable with plugin’s options
 • Increased stability of hick-ups screens, false positives should not happen now
 • پشتیبانی کامل از افزونه ZipArchive اضافه شد
 • مهاجرت فوق سریع اکنون می تواند به عنوان فرآیند PHP CLI اجرا شود (در حال حاضر دانلود توسط وب سرور نمی تواند لغوشود)
 • نسخه های پشتیبان تهیه شده با این ورژن توسط ورژن های قدیمی این پلاگین پشتیبانی نمی شوند.
 • نسخه های پشتیبان تهیه شده با نسخه های قدیمی تر را می توان با این نسخه (1.1.0) و بالاتر بازیابی کرد.
 • اگر نسخه پشتیبان تهیه شده به تازگی ایجاد شده باشد در صورت لغو/بستن در حین بازیابی ، نباید خطاهای مهلکی ایجاد کند.
 • فایل wp-config.php به سختی از پشتیبان گیری حذف شده است ، در صورت لزوم فقط به صورت دستی قابل بازیابی است.
 • خطای “سعی در تخصیص بایت xxx” در هنگام مهاجرت و پشتیبان گیری برطرف شد (اندازه پایگاه داده تا ۶۵۰ مگابایت آزمایش شده است)
 • حذف پلاگین های دیگر از گزارش (log) خطای پلاگین مهاجرت پشتیبان
 • Optimized logging for global logs of Backup Migration log – file should be smaller now
 • اضافه شدن تنظیمات جدید در بخش “سایر گزینه ها”
 • در صورت عدم موفقیت در بازیابی ، فایلهای موقت باید کاملاً پاک شوند

1.0.9

 • رفع مشکل v1.0.8 [پشتیبان گیری خودکار کار نمی کند]
 • مشکل v1.0.8 برطرف شد [دانلود نسخه پشتیبان کار نمی کند]

1.0.8

 • هشدارها برای پرونده های بزرگ اضافه شد(بیش از۶۰ مگابایت)
 • افزایش محدودیت زمانی
 • حالا پلاگین دستور لغو از طرف سرور را نادیده می گیرد (در برخی موارد باید کمک کند)
 • اگر تعداد فایل ها مشخص نباشد ، نوار پیشرفت، شمارنده را نشان نمی دهد
 • افزایش حافظه پیش فرض به (حداقل: ۳۸۴ مگابایت)
 • اضافه شدن قطعه قطعه کننده هوشمند برای سایتهای بزرگتر (حالا امکان وجود قطعات شامل ۲۵۰۰ فایل وجود دارد)
 • عملکرد نسخه پشتیبان بهینه سازی شد(اکنون باید برای سایتهای ۳۰۰۰+ فایل بسیار سریعتر باشد)
 • واردات پایگاه داده اکنون با حافظه سازگار است (اندازه پایگاه داده می تواند واقعاً بزرگ باشد ، بدون خطا)
 • صادر کردن پایگاه داده ها جهت ثبات بهتر پشتیبان گیری به صورت تکه تکه انجام می گیرد
 • پشتیبانی از سازندگان صفحه – در حال حاضر سایت کلون شده باید یک آینه کامل باشد.
 • مهاجرت سریع: مهلت زمانی برای فایل های بزرگ حذف شد (اکنون باید فایل کامل را دانلود کنید)
 • ماشین حساب بهتری برای محاسبه حافظه اضافه شد، که عمدتاً یک بهینه سازی برای میزبانی مشترک به حساب می آید.
 • مشکلات موجود در SunOS با ماشین حساب محاسبه فضای آزاد برطرف شد.
 • پشتیبانی از نصب هایی که داخل رووت نیستند اضافه شد (به عنوان مثال domain.tld ، domain.tld/WordPress)
 • برطرف شدن مشکل وقتی پایگاه داده ها شما دارای کاراکتر ‘-‘ (تابع fetch ()) باشد.
 • رفع مشکل PclZip یعنی ” حداقل به ۱۸ بایت نیاز دارد”
 • خطای BMI \ Plugin \ Zipper \ finfo_open () برطرف شد
 • ویژه: PclZip با نسخه با ثبات تر و فقط مختص این ماژول جایگزین شد.
 • ویژه: بهبود عملکرد کلی (اندازه کوچکتر برای رمزگشایی)
 • در حال حاضر فقط مدیر سایت می تواند پشتیبان گیری را به صورت پیش فرض مدیریت کند
 • مجوز “پشتیبان گیری کنید” اضافه شد- کاربران دارای این مجوزها
 • اضافه شدن گزینه جدید “دور زدن محدودیتهای سرور “
 • برای ZipArchive پشتیبانی اضافه شد (فقط در صورت فعال بودن برخی از عملکردهای بای پس)
 • برای PHP Cli پشتیبانی اضافه شد – این در حال حاضر گزینه ترجیحی خواهد بود

1.0.7

 • رفع عیب – مشکل روند بازیابی وقتی که پلاگین ویژه فعال می شود برطرف شد.

1.0.6

 • امکان پشتیبان گیری از وردپرس 5.6
 • پشتیبان گیری از PHP 8.0
 • مشکل با فایلهای پشتیبان کاملاً خالی (0 بایت) برطرف شد
 • پروسه پشتیبان گیری اشکال زدایی شد (NaN دیگر نباید نمایش داده شود)
 • برای پشتیبان گیری و عملکرد بهتر شبکه میزان تماس ها را کاهش می دهد
 • اَدمین می تواند حفاظت از گزارش های (logs) پشتیبان گیری را دور بزند (پرونده برای آنها منقضی نمی شود)
 • اطلاعات بروزرسانی برای دانلود نسخه پشتیبان و بازیابی گزارش ها (logs) اضافه شد.
 • برخی از اطلاعات سرور به گزارش های (logs) پشتیبان/مهاجرت اضافه شد
 • پشتیبانی از خطاهای پشتیبان گیری “front-end”- برای اشکال زدایی آسان تر
 • خطاهای پشتیبان گیری از سرور نیز باید وارد گزارشات سیستم شوند (محدود به LSWS)
 • گزارش گیری بهتر از خطاهای پشتیبان گیری- گزارش جهانی ( global log) شامل همه خطاها خواهد بود
 • گزینه عیب یابی پشتیبان اضافه شد: ارسال ایمیل آزمایشی
 • اضافه شدن گزینه عیب یابی پشتیبان: رفع اشکال خطا/اخطار php_uname
 • گزارش خطاهای پشتیبان گیری PHP از فایل های گزارش (log) حذف شد

1.0.5

 • رابطه ویژه
 • تعدیل ترجمه ها
 • تغییر اولویت بارگذاری (برای عملکرد بهتر کل وب سایت)

1.0.4

 • Removed included PclZip
 • پشتیبانی از وردپرس 4.6 اضافه شد
 • پشتیبانی از PHP 5.6
 • برخی از نکات استفاده از ابزار جهت درک بهتر بازنویسی شد
 • پشتیبانی از پوشه سفارشی wp-content اضافه شد
 • فایلهای حذف شده به طور پیش فرض تغییر داده شد.

1.0.3

 • ایجاد دسترسی ویژه ht برای سرعت کم
 • شمارنده پویا فایل فعلی اضافه شد
 • اطلاعات بیشتر در گزارش های (logs) پشتیبان اضافه شد.

1.0.2

 • بررسی فضای اختصاصی با یک فایل ساختگی
 • اضافه شدن مدیر حافظه هوشمند
 • رفع مشکلات مهاجرت (پایگاه داده)
 • رفع مشکلات پشتیبان گیری (کاربران با سرعت کم)
 • پروسه کار در هنگام خطای front-end پنهان نمی شود (به عنوان مثال اتصال قطع شده)
 • پیامهای خطای بیشتر (پشتیبان گیری) اضافه شد

1.0.1

 • رنگ زمینه ابزارهای راهنمایی برای کنتراست بهتر تغییر کرد
 • ترجمه برخی از استرینگ ها بروزرسانی شد

1.0.0

 • انتشار اولیه