سلام عزیزم

توضیحات

این فقط یک افزونه نیست، این نشان دهنده امید و شور و شوق یک نسل به طور خلاصه در دو کلمه است که توسط فرد مشهور، لوئیس آرمسترانگ سروده شده است: سلام، عزیزم. هنگامی که شما آن را فعال کنید، به صورت تصادفی یک متن آهنگ از سلام، عزیزم در گوشه چپ هر صفحه از بخش مدیریت مشاهده می کنید.

Thanks to Sanjib Ahmad for the artwork.

بررسی‌ها

Pointless

Created an account to review this. I manage a website for a government organization with wordpress. It's not great but it was free and given to them, cause government stuff. Regardless, after reading the comments I am pretty upset you are adding useless plugins to WordPress by default. Please stop, don't be like Microsoft, installing pup's left and right, thanks.

Let it go

Time to let Hello Dolly go. I'm in that generation, and it means nothing to me. If you must, replace it with something more contemporary. And if I delete it, please do not reinstall it with the next WP update.

Dumb, dumb, dumb!

Automattic/Matt Mullenweg boosting his image through chicanery. This is very bad form. Wish there were a 0 star rating to give it
خواندن تمامی 205 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“سلام عزیزم” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“سلام عزیزم” has been translated into 28 locales. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “سلام عزیزم” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.