restrict-categories

توضیحات

This plugin has been closed as of 7 مارس 2024 and is not available for download. دلیل: مشکل امنیتی.

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 39 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“محدودسازی دسته‌ها” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“محدودسازی دسته‌ها” به 4 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “محدودسازی دسته‌ها” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.