تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

VinCSS FIDO2 Login

VinCSS FIDO2 Login transform applications to passwordless authentication, improve user experience and protect end users…


VinCSS LLC 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.6 بروزرسانی شده در 12 ماه پیش

Admin Toolbox

Manage an array of administrative options improving user control and resource management.


Richard Lerma Design & Development 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش