تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

VinCSS FIDO2 Login

VinCSS FIDO2 Login transform applications to passwordless authentication, improve user experience and protect end users…


VinCSS LLC 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش