زنبور ضدجفنگ

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Gravity Forms Zero Spam

Enhance your Gravity Forms to include anti-spam measures originally based on the work of David…


GravityKit 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Forget Spam Comment

The ultimate solution to stop spam comments in the default commenting system of WordPress


Gulshan Kumar 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

IP Ban

Simple IP Ban is a lightweight ip / user agent ban plugin.


Sandor Kovacs 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.28 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Conditional CAPTCHA

Asks commenters to complete a simple CAPTCHA if they don't have a previously approved comment,…


Samir Shah 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.21 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

OOPSpam Anti-Spam

Stop bots and manual spam from reaching you in comments & contact forms. All with…


OOPSpam 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 روز پیش