زنبور ضدجفنگ

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 800,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

IP Ban

Simple IP Ban is a lightweight ip / user agent ban plugin.


Sandor Kovacs 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Forget Spam Comment

The ultimate solution to stop spam comments in the default commenting system of WordPress


Gulshan Kumar 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Conditional CAPTCHA

Asks commenters to complete a simple CAPTCHA if they don't have a previously approved comment,…


Samir Shah 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش