زنبور ضدجفنگ

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Gravity Forms Zero Spam

Enhance your Gravity Forms to include anti-spam measures originally based on the work of David…


GravityView 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Stop Spam Comments

Dead simple and super lightweight anti-spambot Wordpress plugin. No captcha, tricky questions or any other…


Pino Ceniccola 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.27 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

IP Ban

Simple IP Ban is a lightweight ip / user agent ban plugin.


Sandor Kovacs 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.23 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Conditional CAPTCHA

Asks commenters to complete a simple CAPTCHA if they don't have a previously approved comment,…


Samir Shah 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.16 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Forget Spam Comment

The ultimate solution to stop spam comments in the default commenting system of WordPress


Gulshan Kumar 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش