ضد هرزنامه

توضیحات

اکیسمت دیدگاه‌های شما را دربرابر پایگاه‌ داده عظیم خود بررسی کرده و شما و وبسایتتان را در برابر محتوای مخرب حفاظت می‌کند. شما می‌توانید جفنگ‌های شناسایی شده توسط اکیسمت را در بخش دیدگاه‌ها پنل مدیریتی خود مشاهده کنید.

ویژگی های اصلی Akismet عبارتند از:

 • به طور خودکار همه نظرات را بررسی می کند و مواردی را که به نظر می رسد هرزنامه را فیلتر می کند.
 • هر نظر دارای تاریخچه وضعیت است، بنابراین شما به راحتی می توانید ببینید که کدام نظر توسط Akismet گرفته شده یا پاک شده است و توسط یک ناظر اسپم شده یا غیرفعال شده است.
 • URL ها در body comment نمایش داده می شوند تا لینک های پنهان یا گمراه کننده را نشان دهند.
 • مدیران می توانند تعداد نظرات تأیید شده را برای هر کاربر مشاهده کنند.
 • یکی از ویژگی های رها کردن که بلافاصله بدترین هرزنامه را مسدود می کند، صرفه جویی در فضای دیسک شما و سرعت بخشیدن به سایت شما.

PS: You’ll be prompted to get an Akismet.com API key to use it, once activated. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

نصب

Upload the Akismet plugin to your blog, activate it, and then enter your Akismet.com API key.

1، 2، 3: شما انجام می شود!

بررسی‌ها

6 سپتامبر 2020
Every new install should have Akismet by default. So much spam without it, I thank the devs! You are heros in my eyes.
20 آگوست 2020
Works as it should. Impossible not to have it.
17 آگوست 2020
Honestly, that's it. That's all a I need to give a good review, a product that does what it says it will do.
خواندن تمامی 907 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“ضد هرزنامه” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“ضد هرزنامه” به 69 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “ضد هرزنامه” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

 • Disable “Check for Spam” button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
 • Add filter “akismet_enable_mshots” to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

4.1.5

Release Date – 29 April 2020

 • Based on user feedback, we have dropped the in-admin notice explaining the availability of the “privacy notice” option in the AKismet settings screen. The option itself is available, but after displaying the notice for the last 2 years, it is now considered a known fact.
 • Updated the “Requires at least” to WP 4.6, based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet
 • Moved older changelog entries to a separate file to keep the size of this readme reasonable, also based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet

4.1.4

Release Date – 17 March 2020

 • Only redirect to the Akismet setup screen upon plugin activation if the plugin was activated manually from within the plugin-related screens, to help users with non-standard install workflows, like WP-CLI.
 • Update the layout of the initial setup screen to be more readable on small screens.
 • If no API key has been entered, don’t run code that expects an API key.
 • Improve the readability of the comment history entries.
 • Don’t modify the comment form HTML if no API key has been set.

4.1.3

Release Date – 31 October 2019

 • Prevented an attacker from being able to cause a user to unknowingly recheck their Pending comments for spam.
 • Improved compatibility with Jetpack 7.7+.
 • Updated the plugin activation page to use consistent language and markup.
 • Redirecting users to the Akismet connnection/settings screen upon plugin activation, in an effort to make it easier for people to get setup.

4.1.2

تاریخ انتشار – 14 مه 2019

 • Fixed a conflict between the Akismet setup banner and other plugin notices.
 • Reduced the number of API requests made by the plugin when attempting to verify the API key.
 • Include additional data in the pingback pre-check API request to help make the stats more accurate.
 • Fixed a bug that was enabling the “Check for Spam” button when no comments were eligible to be checked.
 • سازگاری AMP با اکیسمت بهبود یافته است.

4.1.1

تاریخ انتشار – 31 ژانویه 2019

 • Fixed the “Setup Akismet” notice so it resizes responsively.
 • Only highlight the “Save Changes” button in the Akismet config when changes have been made.
 • The count of comments in your spam queue shown on the dashboard show now always be up-to-date.

4.1

تاریخ انتشار – 12 نوامبر 2018

 • یک روش WP-CLI برای بازیابی آمار اضافه شده است.
 • از وردپرس 4.9.6 به قابلیت “پاک کننده اطلاعات شخصی” جدید متصل شده است.
 • Added functionality to clear outdated alerts from Akismet.com.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.