تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

مهاجرت ، پشتیبان گیری ، استیجینگ – افزونه پشتیبان گیری WPvivid و مهاجرت

انتقال خودکار، جابجایی، دو نسخه ساختن, همسان‌سازی، پستیبان‌گیری وردپرس. ایجاد سایتهای استیجینگ. افزونه پشتیبان‌گیر همه…


WPvivid Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.3 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.5 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Clone Posts

Easily clone (duplicate) Posts, Pages and Custom Post Types, including their custom fields (post_meta)


George Pattihis 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Duplicate Widgets

Simple plugin that lets you duplicate your existing widgets in just one click.


themesfactory 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.19 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.34 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Duplicate TEC Event

Adds the ability to duplicate an event created by Modern Tribe's The Event Calendar plugin.


Ben Lobaugh 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.18 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.12 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

WP All Backup

Create Backup and Restore Backup easily on single click.Manual or Automated Backups with Dropbox,FTP integration.


Prashant Walke 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.3 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.34 بروزرسانی شده در 7 سال پیش