تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.0 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش