تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Multisite Post Duplicator

Duplicate/Copy/Clone any individual page, post or custom post type from one site on your multisite…


Mario Jaconelli 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.24 بروزرسانی شده در 6 سال پیش