ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Unyson

A simple and easy way to build a powerful website.


ThemeFuse 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.5 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

AddQuicktag

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


Frank Bültge 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WP Edit

Take complete control over the WordPress content editor.


Josh Lobe 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 5 سال پیش