ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

Unyson

A simple and easy way to build a powerful website.


ThemeFuse 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

AddQuicktag

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


Frank Bültge 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

WP Edit

Take complete control over the WordPress content editor.


Josh Lobe 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Theme Editor

Theme Editor allows you to edit theme files, create folder, upload files and remove any…


mndpsingh287 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش