فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

WP Mail Logging

Log every single email sent by WordPress. Zero configuration. Entirely free.


Wysija 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

طراح ایمیل ووکامرس Kadence

متن و طرح قالب ایمیل پیش‌فرض ووکامرس را از طریق سفارشی‌ساز بومی وردپرس، سفارشی‌سازی نمایید.…


Kadence WP 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Check & Log Email

Check & Log email allows you to test if your WordPress installation is sending emails…


WPChill 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.9 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Manage Notification E-mails

Disable or enable the WordPress notification e-mails (new user, changed password, automatic updates, etc.). Works…


Virgial Berveling 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 13 ساعت پیش

Email Log

Log and view all outgoing emails from WordPress. Very useful if you have to debug…


Sudar 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.5 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

WP SMTP

WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


WPChill 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

SMTP Mailer

Configure a SMTP server to send email from your WordPress site. Configure the wp_mail() function…


naa986 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.29 بروزرسانی شده در 7 سال پیش