ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.0 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Cyr to Lat enhanced

Converts Cyrillic, European and Georgian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Sol, Sergey Biryukov, Nikolay Karev, Dmitri Gogelia 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.36 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Rus-To-Lat

Converts Cyrillic characters in post slugs to Latin characters.


Anton Skorobogatov 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.2.3 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

ACF: Rus-To-Lat

Advanced Custom Fields (ACF): очищает имена дополнительных полей от ненужных символов и преобразует в латынь.


Serg 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.0 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Backend Localization

This plugin enables you to run your blog in a different language than the backend…


Bernhard Kau 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.28 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WPLANG Lite

Creates a separate tiny .mo file to use on a site front-end.


Sergey Biryukov 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.2.1 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

qTranslate META

For users of qTranslate, allows you to set multi-lingual META tags and a <title> override…


John J. Camilleri 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Geo to Lat

Converts Georgian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Dimitri Gogelia 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

translit-it

Is used to put the slugs from Russian into English.


Ichi-nya 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.17 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

xLanguage

Allows you to blog in multi-language, and users to select which to read. Works on…


Sam Wong, Huizhe Xiao 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

rurumo

Allows to get Russian translations for your plugins automatically.


Sergey Biryukov 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 4 سال پیش