ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Cyr to Lat enhanced

Converts Cyrillic, European and Georgian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Sol, Sergey Biryukov, Nikolay Karev, Dmitri Gogelia 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

ACF: Rus-To-Lat

Advanced Custom Fields (ACF): очищает имена дополнительных полей от ненужных символов и преобразует в латынь.


Serg 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.0 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

WPLANG Lite

Creates a separate tiny .mo file to use on a site front-end.


Sergey Biryukov 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.2.1 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

qTranslate META

For users of qTranslate, allows you to set multi-lingual META tags and a <title> override…


John J. Camilleri 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Geo to Lat

Converts Georgian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Dimitri Gogelia 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

xLanguage

Allows you to blog in multi-language, and users to select which to read. Works on…


Sam Wong, Huizhe Xiao 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 15 سال پیش

rurumo

Allows to get Russian translations for your plugins automatically.


Sergey Biryukov 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 5 سال پیش