افزونه All in One SEO Pack

افزونه اصلی سئوی وردپرس، با بیش از 50,000,000 بار دانلود از سال 2007 تا کنون.


Michael Torbert 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

SEOPress

Boost your SEO with SEOPress, a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress. No…


SEOPress 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

MetaMax

MetaMax automagically inserts meta tags in your html to make your site more SEO friendly.


Appex 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.16 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Amd

Amd is a simple wordpress plugin that allows you to add and manage meta description…


Jordi Verdaguer 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

RUSH Seo Tags

Плагин предназначен для изменения title, description и h1 страниц сайта.


Rush Agency Dev کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WP Smart SEO

A simple SEO Plugin which generates for Pages or Posts:


Eric-Oliver Mächler کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش