یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 56 دقیقه پیش

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Redirection

Manage 301 redirections, keep track of 404 errors, and improve your site, with no knowledge…


John Godley 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 900,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Simple 301 Redirects

Simple 301 Redirects provides an easy method of redirecting requests to another page on your…


Scott Nellé 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.4 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

PS Auto Sitemap

Auto generator of a customizable and designed sitemap page.


Hitoshi Omagari 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.26 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install of recommended settings…


John Wineman, Furkan Yilmaz, Junade Ali (Cloudflare Team) 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

ACF Content Analysis for Yoast SEO

افزونه وردپرس که محتویات تمام زمینه های ACF را به تجزیه و تحلیل نمره SEO…


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 22 ساعت پیش

The SEO Framework

Purely professional, feature-complete, and the ad-free WordPress SEO plugin. Secure, fast, automated, and white-hat SEO.…


The SEO Framework Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

SEO Ultimate

This all-in-one SEO plugin gives you control over meta titles & descriptions, open graph, auto-linking,…


SEO Design Solutions 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

SEOPress

Boost your SEO with SEOPress, a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress. No…


SEOPress 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 7 روز پیش

SEO Friendly Images

SEO Friendly Images automatically adds alt and title attributes to all your images improving traffic…


Vladimir Prelovac 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.29 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Meta Tag Manager

Easily add and manage custom meta tags to various parts of your site or on…


Marcus Sykes 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 3 روز پیش