یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Auctollo 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Redirection

Manage 301 redirections, keep track of 404 errors, and improve your site, with no knowledge…


John Godley 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

W3 Total Cache

Search Engine (SEO) & Performance Optimization (WPO) via caching. Integrated caching: CDN, Page, Minify, Object,…


BoldGrid 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

Simple 301 Redirects

Simple 301 Redirects provides an easy method of redirecting requests to another page on your…


Scott Nellé 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

PS Auto Sitemap

Auto generator of a customizable and designed sitemap page.


Hitoshi Omagari 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.29 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

ACF Content Analysis for Yoast SEO

افزونه وردپرس که محتویات تمام زمینه های ACF را به تجزیه و تحلیل نمره SEO…


Thomas Kräftner, ViktorFroberg, marol87, pekz0r, angrycreative, Team Yoast 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

SEOPress

Boost your SEO with SEOPress, a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress. No…


SEOPress 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 7 ساعت پیش

The SEO Framework

Purely professional, feature-complete, and the ad-free WordPress SEO plugin. Secure, fast, automated, and white-hat SEO.…


The SEO Framework Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

SEO Ultimate

This all-in-one SEO plugin gives you control over meta titles & descriptions, open graph, auto-linking,…


SEO Design Solutions 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.20 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

SEO Friendly Images

SEO Friendly Images automatically adds alt and title attributes to all your images improving traffic…


Vladimir Prelovac 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.32 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Meta Tag Manager

Easily add and manage custom meta tags to various parts of your site or on…


Marcus Sykes 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش