آمار وردپرس

این افزونه اطلاعات کاملی را در مورد بازدیدکنندگان وب سایت شما در اختیار شما قرار…


VeronaLabs 600,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Analyticator

Easily view your Google Analytics and real-time statistics inside WordPress! Makes it super simple to…


SumoMe 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.4 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Koko Analytics

Privacy-friendly and efficient analytics for your WordPress site


ibericode 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Clicky Analytics

This plugin will display Clicky Web Analytics data and statistics inside your WordPress Administration Dashboard.


Alin Marcu 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

NewStatPress

NewStatPress (Statpress plugin fork) is a real-time plugin to manage the visits' statistics about your…


Stefano Tognon and cHab (from Daniele Lippi works) 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WP Power Stats

Discover your visitors in real-time, intuitively and with style.


Igor Buyanov 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.24 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Plausible Analytics

Plausible Analytics is an easy to use, open source, lightweight and privacy-friendly web analytics alternative…


Plausible.io 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Simple Blog Stats

Displays a wealth of useful statistics about your site. Display total number of posts, pages,…


Jeff Starr 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

WP-Stats

Display your WordPress blog statistics. Ranging from general total statistics, some of my plugins statistics…


Lester 'GaMerZ' Chan 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش