پشتیبانی از SVG

با پاکسازی و کوچک‌سازی اختیاری، فایل‌های SVG را با خیال راحت در کتابخانه رسانه آپلود…


Benbodhi 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

SVG ایمن

svg را فعال کنید و از آسیب پذیری های svg و xml در سایت وردپرسی…


10up 900,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WP SVG Images

Add SVG support to your WP website. Securely upload SVG files, automatic sanitization, Media Library…


ShortPixel 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Easy SVG Support

This Plugin allows you to upload SVG Files into your Media library.


Benjamin Zekavica 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

The Icon Block

Effortlessly add SVG icons and graphics to the WordPress block editor.


Nick Diego 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Lemmony Companion

The Lemmony Companion is a companion plugin for the Lemmony theme. Adds additional block editor…


Shufflehound 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WP and Divi Icons

Add 660+ optimized and infinitely scalable SVG vector icons that can be used anywhere on…


WP Zone 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Easy Load More

Add a "Load More" button to dynamically add posts without pagination and page loads.


Idiom Interactive 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

SVG Block

Display an SVG image as a block, which can be used for displaying icons, dividers,…


Phi Phan 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Icon Separator

A simple, lightweight, accessibility-ready icon separator block.


Phi Phan 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

GP Social Share

Add social share icons to single posts within GeneratePress Theme


West Coast Digital 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.11 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Devices for Elementor

Devices for Elementor is a powerful Elementor widget that lets you add a phone, tablet,…


Namogo 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.24 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

WebP & SVG Support

Direct upload WebP & SVG files into wordpress media and use them like any other…


Reza Khan 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WP Mapa Politico España

Inserta una imagen de un mapa político de España, con áreas definidas sobre las provincias…


Juan Carlos Gomez-Lobo 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش