بازنشانی وردپرس

پایگاه داده وردپرس را به پیشفرض بازنشانی کنید. همه محتواها و سفارشی سازی ها حذف…


Aristeides Stathopoulos, Matt Martz 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Reset

The 'Reset Database Plugin,' a product of expert WordPress Plugin Development, allows you to reset…


Smartzminds 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Extended WP Reset

This plugin will reset your WordPress installation to its default state. It will not delete…


wp-kitten 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Orbisius Blank Slate

This plugin allows you to delete content from your WordPress site/blog.


Svetoslav Marinov (Slavi) 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش