افزونه Autoptimize

افزونه Autoptimize speeds up your website by optimizing JS, CSS, images (incl. lazy-load), HTML and…


Frank Goossens (futtta) 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

WP Super Minify

A very light weight plugin, combines, minifies, and caches inline JavaScript and CSS files on…


Dipak C. Gajjar 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Minify HTML

Minify HTML output for clean looking markup and faster downloading.


Tim Eckel 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Merge + Minify + Refresh

Merges/Concatenates CSS & Javascript and then minifies using Minify (for CSS) and Google Closure (for…


Launch Interactive 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

JCH Optimize

This plugin automatically performs several front end optimizations to your site to increase download speed…


Samuel Marshall 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

WP Minify

This plugin uses the Minify engine to combine and compress JS and CSS files to…


Thaya Kareeson 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.3.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP Minify Fix

[Fixed] This plugin uses the Minify engine to combine and compress JS and CSS files…


NodeCode 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.22 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Combine CSS

WordPress plugin that combines, minifies, and compresses CSS files.


Convoy 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.30 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

CSS Minify

Minify and Optimize your CSS by clicking one button.


peterpfeiffer 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

MinQueue

Minify & Concatenate Enqueued Scripts & Styles.


Matthew Haines-Young 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

CSS Above The Fold

Faster CSS browser rendering displaying selected fragments of your theme stylesheet file directly into the…


Pau Iglesias, Blogestudio 900+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.22 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Minify Javascript

Minify and Optimize your Javascript by clicking one button and place it in the footer…


peterpfeiffer 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

HTML Minify

Simple & light-weight plugin that allows you to minify the HTML output of your site.


Ben Marshall 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

AssetsMinify

Use Compass, Sass, Less, Stylus, CoffeeScript (and more …) to develop your themes and minify…


Alessandro Carbone 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.26 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Minify

Automagically concatenates JS and CSS files that are output in wp_head() and wp_footer()


Scott Taylor 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Combine JS

WordPress plugin that combines, minifies, and compresses JS files.


Convoy 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.30 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Dependency Minification

Automatically concatenates and minifies any scripts and stylesheets enqueued using the standard dependency system.


X-Team 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.32 بروزرسانی شده در 5 سال پیش